Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRuud, Ingunn Helene Skauen
dc.date.accessioned2015-03-16T11:40:02Z
dc.date.available2015-03-16T11:40:02Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-03-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279323
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven var å sammenlikne to grupper produsenter med Lely melkerobot på bakgrunn av kvotefylling og kvalitet av melk i kvoteåret 2012-2013. Den ene gruppen (høygruppa) hadde kvotefylling mellom 99 og 105 % samt 100 % elitemelk, og den andre gruppen (lavgruppa) hadde mindre enn 90 % kvotefylling. Data ble innhentet fra kukontrollen og leverandørdatabasen til TINE Rådgiving. Gjennom personlig kontakt med produsenter ble det uthentet rapporter fra melkerobotene. En spørreundersøkelse ble utsendt til produsentene der melkerobotdata var uthentet. Gruppene ble sammenliknet på følgende aspekter: fett-, protein- og laktoseprosent i melk, celletall i tankmelk, avdrått pr årsku, behandlinger av mastitt og melkefeber, utrangeringer på grunn av mastitt og fruktbarhet, kalvingsintervall, FS-tall og vekt ved kalving ved hjelp av slaktevekter. Data fra melkerobot ble brukt til å sammenlikne gjennomsnittlig utmelkingshastighet, prosent mislykkede melkinger og tid brukt på melking pr ku. Høygruppa hadde flest årskyr og høyest avdrått pr årsku sammenliknet med lavgruppa. Høygruppa hadde også høyest laktoseprosent i melka, kortest kalvingsintervall, høyere melkehastighet, mindre mislykkede melkinger og kortere tid brukt på melking pr ku og dag enn lavgruppa. Høygruppa hadde også tendens til flere behandlinger for melkefeber enn lavgruppa. Lavgruppa hadde høyest celletall i tankmelk, men tendens til mindre behandling av mastitt enn høygruppa. Lavgruppa hadde likevel høyere utrangering på grunn av mastitt enn høygruppa. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i fett- og proteinprosent i tankmelk, FStall og slaktevekter. Det var heller ikke forskjell i utrangering på grunn av fruktbarhet mellom gruppene. Abstract The reason behind this thesis was to compare two groups of milk producers with Lely milking robot. Groups were based on filling of the quota and quality of the milk in 2012-2013. One group, the high group (høygruppa) had filled their quota 99 to 105 % and had 100 % best quality milk (elitemelk), the other group, the low group (lavgruppa) filled their quota with less than 90%. Data were collected from a database with information about health, production and so forth (kukontrollen) and TINE counselings (TINE Rådgivings) database of producers. Through personal contact with producers reports were retrieved from milking robots. A survey was sent out to the producers where data from the milking robot was retrieved. The groups were compared on the following aspects: fat, protein and lactose percentage in milk, somatic cell counts in bulk milk, milk yield pr cow, treatment of mastitis and milk fever, culling due to mastitis and fertility, calving interval, fertility number (FS-tall) and weight at calving by examining slaughter weights. Data from milking robots were used to compare average milking speed, percentage failed milkings and time spent milking each cow/day. The high group had more cows and higher yield pr cow compared to the low group. The high group had the highest lactose percentage in milk, shorter calving intervals, higher milking speed, less failed milkings and less time spent on milking per cow/day than the low group. The high group also tended towards more treatments of milk fever than the low group. The low group had the highest somatic cell count in bulk milk, but tended to have fewer treatments of cows because of mastitis compared to the high group. The low group had higher culling because of mastitis than the high group. There was no significant difference between groups regarding fat and protein percentage in bulk milk, fertility number and slaughter weights. Nor was there any difference in culling because of fertility between groups.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectMelkekunb_NO
dc.subjectKvotefyllingnb_NO
dc.subjectAMSnb_NO
dc.titleEffekt av produksjon, helse, fruktbarhet og melkingsstatistikk på kvotefyllingsgrad i AMS-besetningernb_NO
dc.title.alternativeEffect of production, health, fertility and milking statistics on filling degree of the quota in AMS herdsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Agricultural technology: 916nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel