Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Katinka Horgen
dc.contributor.advisorGeelmuyden, Anne Katrine
dc.contributor.authorTørmoen, Eirin
dc.contributor.authorGorseth, Yngve
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-09-30T08:59:33Z
dc.date.available2021-09-30T08:59:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786502
dc.description.abstractKriminalomsorgen i Norge er kjent verden over for sin humane tilnærming til straff. Fengslenes høye kvalitet omtales ofte i spektakulære ordelag som skaper både sinne og begeistring. Fengslene i Halden og på Bastøy trekkes stadig frem som «verdens beste». På tross av dette har soning, også i Norge, store negative konsekvenser for den innsatte. Fengselsbefolkningen har betydelig dårligere helse enn befolkningen for øvrig. Frihetsberøvelsen fører til at de innsatte må oppholde seg i påtvungne landskap. Da er det spesielt viktig at disse landskapene har høy kvalitet, slik at de kan bidra til rehabilitering av de innsatte. Landets største høysikkerhetsfengsel, Romerike fengsel, Ullersmo avdeling, huser nesten 300 mannlige innsatte. Uteområdene deres er slitne, flate, har få kvaliteter, og det har skjedd lite med dem siden fengselet sto ferdig for over femti år siden. I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan gode uteområder kan utformes innenfor fengslenes strenge rammer, med Romerike fengsel, Ullersmo avdeling som prosjekteringscase. Gjennom en kunnskapsbasert tilnærming til prosjekteringen, har vi gjort en systematisk gjennomgang av kvaliteter i uteområdene til fem nordiske høysikkerhetsfengsler. Vi har intervjuet fagpersoner som har medvirket i prosjekteringen av fire av de fem fengslene. Fagpersonenes erfaringer er sammenstilt til åtte råd for prosjektering av uteområder i fengsler. Med utgangspunkt i de åtte rådene fra casestudiene prosjekterer vi et forslag til transformasjon av uteområdene på Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. Vi legger frem en helhetsplan for overordnet utvikling av hele fengselet, og mer detaljerte planer for noen delområder.en_US
dc.description.abstractThe Norwegian Correctional Service is widely known for its humane approach to imprisonment. Prisons such as Halden High Security Prison, and the low-security prison at Bastøy island are often highlighted internationally. They seem to both provoke and excite. In spite of several good penal facilities, detention in Norwegian prisons has a severe harmful impact on the lives of the inmates. The prison population has great health challenges, compared to the rest of the population. Due to the loss of freedom, the features of the imposed landscapes are crucial for the quality of life of the imprisoned. Norway’s largest high security prison, Romerike Prison, Ullersmo Ward, houses almost 300 inmates. The site is worn, flat and contains few positive distractions. The site has undergone few changes since the opening in 1970. In this master’s thesis, we explore how the yards and landscapes of prisons can be designed to facilitate rehabilitation, while still meeting the strict security measures of a modern high security facility. Romerike Prison, Ullersmo Ward is the site for our case project. We wanted a knowledge-based approach to our project, and so we conducted case studies of five Nordic prisons, mapping landscape qualities. We organised interviews with five professionals who have been involved in the design of four of the Nordic prisons. We have refined their experiences with prison design and present them as The Eight Recommendations for Designing Prison Landscapes. In the thesis we design a transformation of Romerike Prison, Ullersmo Ward, based on the eight recommendations. The final result is presented through several plans ranging in scale and level of detail.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePåtvungne landskap : uteområder i norske høysikkerhetsfengsleren_US
dc.title.alternativeImposed landscapes : outdoor spaces in Norwegian high security prisonsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal