Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEllingsen, Tor Håvard
dc.date.accessioned2015-02-27T11:10:06Z
dc.date.available2015-02-27T11:10:06Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-02-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278003
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg aktuelle knutepunkt i takstoler av trebaserte i-bjelker. En trebasert I-bjelke har flenser av konstruksjonsvirke og steg av trebasert platemateriale, der tverrsnittets høyde kun er avhengig av stegets høyde. Bjelkens utforming forårsaker imidlertid problematikk rundt lokale påkjenninger ved spikerplateforbindelser. Kraftoverføring mellom flens og steg går gjennom limfuge langs bjelkens lengde. Store konsentrasjoner av skjærspenning vil være kritisk for trevirket som inngår i fuge da fasthetsegenskapene er betraktelig redusert i tverr- og høyderetning. Gjennom tre forsøksserier ble styrke i knutepunkt med- og uten forsterkninger kontrollert. Forsterkning var i hovedsak økt forankringsareal for spikerplate og bedre kraftfordeling ut i bjelken ved hjelp av kryssfinerlasker. Den trinnvise forsterkningen av knutepunktet resulterte i positiv utvikling av kapasitet. Det ble gjennomført to forsøksserier for kontroll av egenskaper knyttet til limfugen. Her ble både kapasitet mot uttrekk av flens og kraftfordeling langs bjelkens lengde beregnet. Dette ble benyttet under behandlingen av resultater fra knutepunktsprøvene. Også to forsøksserier vedrørende forankringsfasthet i kryssfiner ble gjennomført, da dette ble benyttet som forsterkning av knutepunkt. Det ble i etterkant avdekket metodefeil og resultater fra disse forsøk ble ikke tatt med i vurdering. Ved nærmere kontroll og sammenligning av resultater fra knutepunkt ble det etablert en metode for å forklare utviklingen rundt spikerplateforbindelsen fram til brudd. Ved å korrigere for lokale deformasjoner i komponenter som inngikk i forbindelse ble knutepunkt strippet ned til et felles, grunnleggende knutepunkt. Metode er basert på antakelser og overslag, men resultat viser sammenhenger mellom seriene. Felles for alle var liten toleranse i deformasjon mellom steg og flens. Limet er stivt og gir lite elastisitet i forbindelse, elastisiteten er derfor avhengig av egenskaper i trefibrene. I limfuge ble det ble ikke observert noen effekt av forsterkningen, høyere kapasitet var i stor grad knyttet til bedre kraftfordeling. Dette forsinket bruddutviklingen i limfuge, som oppstod hvis kraftfordelingen ble kuttet. De iboende egenskaper i bjelken må tas særskilt hensyn til ved dimensjoneringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectTrekonstruksjonsteknikknb_NO
dc.subjectMasonite beamsnb_NO
dc.subjectTrebasert i-bjelkenb_NO
dc.subjectKnutepunkt i takstolnb_NO
dc.subjectSpikerplateforbindelsenb_NO
dc.titleUndersøkelse av bruddutvikling hos spikerplateforbindelser i takstol av trebaserte i-bjelkernb_NO
dc.title.alternativeExamination of Fracture Development in Nail Plate Connections in Trusses of I-Joistsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Materials science and engineering: 520::Building materials: 525nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel