Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugaasen, Torbjørn
dc.contributor.advisorBischof, Richard
dc.contributor.authorStigsrud, Ole-Andreas
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-09-16T08:42:54Z
dc.date.available2021-09-16T08:42:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778497
dc.description.abstractKattesporet er et forskningsprosjekt som bruker barnefamilier som borgerforskere, for å studere huskatters atferd utendørs. Barnefamiliene dokumenterte kattens atferd og bevegelsesmønster med GPS og viltkamera over en periode på én uke. Denne oppgaven tar for seg hvordan barna opplevde å delta på forskningsprosjektet, og om det hadde noen påvirkning på barnas interesse for naturfag på skolen. Etter å ha fullført prosjektet fikk deltakerfamiliene tilsendt et nettbasert spørreskjema, der både foreldrene og barna skulle svare på spørsmål som handlet om barna, Kattesporet, og naturfag på skolen. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen har blitt analysert og sett i lys av eksisterende faglitteratur innen naturfagdidaktikk og pedagogikk, samt annen forskning innen dette fagområdet, for å vurdere barnas utbytte av prosjektet. De fleste barna (61%) syntes det var ganske eller veldig interessant å være med på prosjektet. Det var 39% som svarte at de er mer interessert i naturfag etter å ha deltatt i Kattesporet. Den positive effekten på barnas naturfagsinteresse var sterkest på barna som gikk på barnetrinnet, og på de barna som allerede likte naturfag. Resultatene tyder på at det å delta i borgerforskningsprosjekter utenom skolen kan ha en positiv effekt på barnas naturfagsinteresse, og at yngre barn, så vel som de som allerede er ganske interessert, muligens er lettere å engasjere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKan deltakelse i borgerforskningsprosjekter øke elevers interesse for naturfag på skolen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LUNen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal