Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTeien, Maren Helene Burdahl
dc.date.accessioned2015-02-24T11:54:09Z
dc.date.available2015-02-24T11:54:09Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-02-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/277509
dc.description.abstractCan dogs smell that humans are stressed? Lateralization of behaviour and neural functions is found among humans and non-human animals like mammals, amphibians, birds, fishes and reptiles. The structures in the right hemisphere tend to be more active in response to to novel stimuli, and intense emotions like fear, escape behaviour and aggression, while those in the left hemisphere tend to be more active in response to familiar stimuli and learning of systematic rules. Lateralization studies on dogs have been based on visual and vocal tests, while only a few studies have been based on dogs’ primary sense – olfaction. Sniffing behaviour is measured in this study to discover laterality asymmetry in dogs when they were presented odours of human stress. Odour samples were collected from 8 women at 3 different stress levels: when odour giver was calm, when odour giver was immediately stressed by riding a roller coaster, and 15 minutes after the odour giver rode the roller coaster. Twenty-nine dogs completed 8 trials in which they were sequentially presented with four odour samples per trial in a counter-balanced sequence across trials: control sample with no human odour, and odours from calm, immediate stressed and later stressed odour giver. The dogs’ use of left and right nostril was video recorded and analysed. There was no effect of the four treatment groups control, calm, immediate stressed or later stressed on total duration of sniffing or laterality of sniffing. However, a laterality effect of the odour givers’ stress score was found, which indicate that dogs can sense how stressed a human is by sniffing at an odour sample. Dogs had a higher investigation time for the first trial when all stimuli were novel to the dog. Males showed a clear left bias on sniffing behaviour, while females show lower left bias. Nose length affected the dogs’ investigation time, where dogs with longer nose had a lower investigation time than dogs with shorter nose. Long nosed dogs did also show less left bias than dogs with shorter nose. Laterality effects were also found in relation to daily physical training, previous experience and how obedient the dog reported to be. This study will attribute to a better understanding of the communication between dogs and humans and could lead to a new method to study dogs’ emotions and brain activity. Kan hunder lukte at mennesker er stresset? Lateralisering av atferd og neurale funksjoner finnes hos mennesker og en rekke ikke-menneskelige dyr som pattedyr, amfibier, fugler, fisker og reptiler. Strukturer i høyre hjernehalvdel tenderer til å være mer aktive i respons til ukjente stimuli og intense følelser som frykt, fluktatferd and aggresjon, mens strukturer i venstre hjernehalvdel er mer aktive i respons til kjente stimuli og læring av system og regler. Lateralitetsstudier på hunder har vært basert på visuelle og vokale tester, mens bare et fåtall av studiene har vært basert på hunden primærsans – luktesansen. Sniffeatferd måles i dette studiet for a utforske lateral asymmetri hos hunder som ble presentert lukter av menneskelig stress. Luktprøvene er hentet fra 8 kvinner ved 3 ulike stressnivåer: når luktgiver var avslappet, når luktgiver var umiddelbart stresset mens hun tok en berg og dalbane, og 15 minutter etter turen med berg og dalbanen. Tjueni hunder utførte 8 testserier der hundene fikk lukte på fire luktprøver i hver testserie: luktprøve uten lukt fra menneske, luktprøve fra kvinne som var avslappet, luktprøve fra umiddelbart stresset kvinne og luktprøve fra kvinne 15 minutter etter hun ble utsatt for en sterk stressor. Hundens bruk av venstre og høyre nesebor ble filmet og senere analysert. Det var ingen effekt av de fire behandlingsgruppene kontroll, avslappet, umiddelbart stresset eller senere stresset. Derimot ble det funnet effekt av luktprøvegivers stress-score, hvilket indikerer at hunder er i stand til å sanse hvor stresset et menneske er ved å lukte på luktprøver fra dette mennesket. Hunder hadde lengre utforskningstid på den første testserien der alle luktprøvene var ukjente. Hanner viste en klar preferanse for å bruke venstre nesebor, mens hunner viste en mindre klar preferanse for venstre nesebor. Lengden på hundens snute påvirket utforskningstiden, der hunder med lenger nese brukte kortere utforskningstid enn hunder med kortere snute. Hunder med lang snute brukte også venstre nesebor mindre enn hunder med kortere snute. Lateralitetseffekter ble også funnet i relasjon til daglig fysisk trening, tidligere erfaring med nesearbeid og hvor lydig hunden var. Dette studiet bidrar til forståelsen av kommunikasjon mellom hunder og mennesker og kan være utgangpunkt for en ny metode som kan brukes for å studere hunders følelser og hjerneaktivitet.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectdognb_NO
dc.subjectdogsnb_NO
dc.subjectlateraliztionnb_NO
dc.subjectasymmetrynb_NO
dc.subjecthundnb_NO
dc.subjecthundernb_NO
dc.subjecthemispherenb_NO
dc.subjectolfactionnb_NO
dc.subjectodournb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.subjecthumannb_NO
dc.titleLaterality in dogs in response to odour of human stressnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ethology: 485nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel