Show simple item record

dc.contributor.advisorTsalkatidis, Themistoklis
dc.contributor.authorØstby, Trym Lunder
dc.date.accessioned2021-08-30T12:22:18Z
dc.date.available2021-08-30T12:22:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771777
dc.description.abstractI et samfunn hvor fokuset på miljø stadig øker, vil byggebransjen også måtte tilpasse seg da det er klart at byggebransjen står for store årlige utslipp av miljøfiendtlige gasser. En løsning er å gjøre konkrete tiltak på byggeplassen, men tiltak kan også gjøres i selve bygningsmassen. Re-design og bruk av gamle bygningsmasser blir pekt på som et viktig ledd, i tillegg til bygg i tre. Kunnskap om konstruksjoner i tre er dermed viktig. Skader på trevirke kan blant annet være brudd, sprekker og biologiske angrep som skaper problemer for styrken og påliteligheten til bærende elementer. I den sammenheng vil reparasjon og forsterkning av bærende elementer av tre i eksisterende konstruksjoner kunne vise seg å være essensielt. Rent praktisk kan dette bety en endring i fokus på hva som er vektlagt og en byggemåte basert på en mer miljø- og klimavennlig tankemåte. Det eksisterer mange lokale varianter og erfaringer når det kommer til reparasjon og forsterkning. Mangelen på standardisering og en effektiv måte å dele kunnskap på gjør at utviklingen i praksis går sakte selv om det finnes mye forskning på området. I studeringen av forskningen som er gjort er det funnet at selvborende skruer, innlimte stenger og FRP (fiber reinforced polymers) er moderne. Disse kan benyttes på forskjellige måter, blant annet for å montere proteser. Metodene har sine fordeler og ulemper, og passer til hver sin bruk. Selvborende skruer fremstår som den enkleste og billigste metoden for reparasjon av sprekker. Innlimte stenger viser seg å være gode for forsterkning av bærende elementer, spesielt om det er montert før søylen/veggen er på plass i konstruksjonen. FRP trukket rundt konstruksjonen viser seg å by på økning i styrke, men er svært lite visuelt tiltalende. Bruk av lim blir også diskutert da dette har innvirkning på resultatet. Innlimte stenger og FRP benytter seg av lim, noe som gir utfordringer i forhold til herding, tidsbruk, kvalitetskontroll og naturlig vannføring i trevirket. Forskningen som er funnet er sammenlignet opp mot bransjesituasjonen i Norge. Det er sett på reparasjon av søyleføtter ved bruk av protese og forsterkning ved lasking. Casene viser en forskjell mellom forskningen som er gjort på verdensbasis og hvordan det praktisk løses i Norge. Dermed blir standardisering og kunnskapsdeling belyst, da det kan bidra til å øke kjennskapen til mer moderne metoder. Et ønske om en kildebank innenfor temaet fremstår som en god løsning for å dele erfaringer og metoder som er brukt rundt om i Norge. Det er kjent at ny versjon av Eurocode 5 skal inneholde forsterkning ved bruk av selvborende skruer/bolter, innlimte stenger og pålimt trevirke.en_US
dc.description.abstractIn a society where the environmental focus is rapidly increasing, the construction industry must adapt as it stands for big annual emissions. One measure is to do specific changes at the construction site, but another is to change in the constructions. Re-design and use of old buildings, as well as the usage of timber, has been pointed out as an important factor to reach our environmental goals. Repair and reinforcement of bearing elements of timber in existing constructions might be very important in this context. Practically this means a change in our way of prioritizing measures that promotes the use of old constructions and achieve a greener way of building in the future. There is a lot of ways to repair and reinforce bearing walls and columns based on local assumptions and experiences. The lack of standardization and an effective way of sharing knowledge makes the development slow even though there are a lot of research done in this field. In the study of the research done in this field, self-tapping screws, glued-in rods and FRP are considered state-of-the-art. These methods are used in various ways, such as prostheses. Self-tapping screws appear to be the cheapest and easiest way of repairing cracks. Glued-in rods seems to be great for reinforcing walls and columns but might be complicated to fit in existing constructions. FRP seems to be effective for wrapping columns as a repair and reinforcement but lacks visual appearance. The use of adhesive could affect the result because of curing, quality control, use of time and the disturbance of the natural distribution of moisture in the timber. This affects both the methods of glued-in rods and FRP. The research found in this study is compared to the methods used construction industry in Norway. It shows a significant difference in the state-of-the-art research and the real-life situations. Standardization and an easier way of sharing knowledge is therefore suggested to distribute the state-of-the-art methods and techniques. There is known that there is a new revision of Eurocode 5 planned to include reinforcement with self-tapping screws/rods, gluedin rods, glued-on plywood and LVL.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleModerne forsterknings- og reparasjonsmetoder brukt for vertikale, bærende elementer i treen_US
dc.title.alternativeState-of-the-art of repair and strengthening methods used in vertical load bearing timberen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532en_US
dc.description.localcodeM-BAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal