Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEklo, Ole Martin
dc.contributor.advisorAli, Shaukat
dc.contributor.authorKazmi, Fahad Ali
dc.coverage.spatialPakistanen_US
dc.date.accessioned2021-08-25T08:58:58Z
dc.date.available2021-08-25T08:58:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771119
dc.description.abstractThis study is a quantitative analysis of selected organochlorine pesticides in the muscle tissues of fish and water samples from Tarbela (34° N, 72° E) and Sukkur (27°N, 68°E); two major lakes with water from the river Indus as the main source. The study also included a survey to inspect the awareness and attitudes of farmers towards the use of organochlorine pesticides in special areas linked with sampling sites. Extraction and cleanup procedure included QuEChERS which was followed by gas chromatography-mass spectroscopy. Farmers residing in the vicinity of sampling sites were interviewed with a 6-question binary questionnaire. From Tarbela lake 0.019 mg/kg wet weight of dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) was found in the muscle sample of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) while 0.015 mg/kg wet weight of endosulfan was detected in the muscle sample of Mahseer (Tor putitora). From Sukkur barrage 0.047 mg/kg wet weight of endosulfan was detected in Rohu/Dumbra (Labeo rohita). All other samples of fish did not contain the detectable quantities of OCPs. Water from both lakes contained 0.004 mg/L of endosulfan. For the survey part, study found that farmers of age greater than 30, farmers with experience more than 10 years, and those who were literate, used pesticides more frequently and have used dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) more than the farmers of age less than 30, farmers with experience less than 10 years and illiterate farmers. Farmers of age less than 30, literate ones, and those having experience less than 10 years showed greater knowledge about pesticides and their hazards as well as better attitudes towards the environment than the corresponding groups. The type of crop production of the farmers and the pesticide training did not have any significant impact on the facts, knowledge, or attitudes of the farmers. The results from this study however have a degree of uncertainty due to the small number of fish and water samples. This resulted into the insignificance of the correlations. Also, the mistrust between government officials and the farmers can impact the results of the survey.en_US
dc.description.abstractDenne studien er en kvantitativ analyse av utvalgte organoklorpesticider i muskelvevet til fisk og vannprøver fra Tarbela (34 ° N, 72 ° Ø) og Sukkur (27 ° N, 68 ° Ø); to store innsjøer med vann fra elven Indus som hovedkilde. Studien inkluderte også en undersøkelse for å inspisere bøndenes bevissthet og holdninger til bruk av organoklorpesticider i spesielle områder knyttet til prøvetakingssteder. Ekstraksjons- og renseprosedyre inkluderte QuEChERS med etterfølgende gasskromatografi-massespektroskopi. Bønder bosatt i nærheten av prøvetakingssteden ble intervjuet med et spørreskjema med 6 spørsmål. Fra Tarbela-sjøen ble 0,019 mg/kg våtvekt av diklordifenyldikloretylen (DDE) funnet i muskelprøven av sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix) mens 0,015 mg / kg våtvekt av endosulfan ble påvist i muskelprøven til Mahseer (Tor putitora). Fra Sukkur demningen ble 0,047 mg/kg våtvekt av endosulfan påvist i Rohu/Dumbra (Labeo rohita). Alle andre prøver av fisk inneholdt ikke påviselige mengder OCP. Vann fra begge innsjøene inneholdt 0,004 mg/L endosulfan. For undersøkelsesdelen fant studien at bønder over 30 år, bønder med erfaring mer enn 10 år, og de som kunne lese og skrive, brukte plantevernmidler oftere og har brukt mer diklordifenyltrikloretan (DDT) mer enn bøndene under 30 år, bønder med erfaring under 10 år og analfabeter. Bønder i alderen under 30 år, kunne lese og skrive, og de som hadd erfaring under 10 år, viste større kunnskap om plantevernmidler og deres farer, samt bedre holdninger til miljøet enn de tilsvarende gruppene. Hvilke vekster bøndene dyrket og opplæring av plantevernmidler hadde ingen betydelig innvirkning på bøndenes fakta, kunnskap eller holdning. Resultatene fra denne studien har imidlertid en viss usikkerhet på grunn av lite antall fisk og vannprøver. Dette resulterte i redusert sannsynlighet av sammenhengen. Mistilliten mellom myndighetspersoner og bøndene kan også påvirke resultatene av undersøkelsen.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFish farmingen_US
dc.titleDetermination of organochlorine pesticides in the fish from freshwater lakes of Pakistanen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.description.localcodeM-ECOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal