Show simple item record

dc.contributor.advisorØdegård, Ingrid Merete
dc.contributor.authorAung, Yanko
dc.coverage.spatialNorway, Østfold, Mossen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T14:53:58Z
dc.date.available2021-04-12T14:53:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737389
dc.description.abstractDen tradisjonelle transformasjonsprosjekt er i stor grad preget av utbygging av nye boliger, næringsvirksomheter med nye og attraktive byrom. Disse prosjektene har fokus på næringsvirksomheter og boliger. På det miljømessige synspunktet, er det lite hensyn til landskapets biologisk mangfold og sammenhengende blågrønne strukturer i overordnet nivå, Fraværet av dette fører til høye og tette boligblokker mer grå og harde flater i uterom og et homogent landskap. De siste årene har det vært et skifte til mer bærekraftig stedsutvikling, med tanke på klimatilpasning, blågrønne strukturer og ikke minst integrering av urbant landbruk. Verket er tidligere et industriområde som ligger nord for Moss sentrum. Området var engang en jernverk og en cellulose fabrikk, eid av M. Peterson og søn, før den ble nedlagt i 2012. Höegh eiendom eier og drifter tomten i dag. Verket er en urban fornyelsesprosess. Området skal utvikles til å være en del av Moss sentrumsstruktur med boliger, arbeidsplasser, næring- og kulturtilbud, og tiltrekkende utearealer. Denne oppgaven tar en dypere innsikt på et mulighetsstudie til integrering av urbant landbruk i de offentlige byrom på Verket. Programmering av urbant landbruk foregår med hensyn til urban resiliens, biologisk mangfold, og de blågrønne strukturer for landskapet. Hensikten med oppgaven er å avdekke hvordan integrering av urbant landbruk i de offentlig byrom på Verket, kan bidra til å oppnå disse målene.en_US
dc.description.abstractThe typical urban renewal project is largely characterized by the development of new buildings and offices with new and attractive urban spaces. These projects focus on purpose of businesses and housing. From an environmental point of view, there is little consideration for the landscape’s biodiversity and a more cohesive blue-green structures. The absence of this leads to high and dense apartment blocks with more grey surfaces in outdoor spaces. This could potentially lead to a homogeneous landscape. In recent years, there has been a shift to more sustainable site development, in terms of climate adaptation, blue-green structures and integration of urban agriculture. Verket is formerly an industrial area located north of Moss city centre. The area was once an ironworks and a cellulose factory, owned by M. Peterson and son, before it was closed in 2012. Höegh property owns and operates the site today. The work is an urban renewal process. The area will be developed to be apart of Moss’ city centre structure with housing, offices and cultural events, and attractive outdoor areas. This thesis takes a deeper insight into a feasibility study of urban agriculture in the public urban spaces at Verket. The implementation of urban agriculture occurs with regard to urban resilience, biological diversity, and the blue-green structures for the landscape. The purpose of the thesis is to uncover how the integration of urban agriculture in the public urban spaces at Verket, can contribute to achieving these goals.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectUrbant landbruken_US
dc.subjectUrban agricultureen_US
dc.subjectTransformasjonsprosjekteren_US
dc.subjectUrban resiliensen_US
dc.titleMulighet for urbant landbruk i transformasjonsprosjekter : case : Verket, Mossen_US
dc.title.alternativeAccommodation for urban agriculture in urban renewel projects : case study : Verket, Mossen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.source.pagenumber132en_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal