Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanssen, Gro Sandkjær
dc.contributor.authorMagnúsdóttir, María
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-02-10T13:53:31Z
dc.date.available2021-02-10T13:53:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727235
dc.description.abstractMed byer som stadig blir tettere, øker viktigheten av å ha tilgang på gode offentlige byrom. Rask byvekst gir behov for fleksible løsninger, og det siste tiåret har midlertidighet som virkemiddel fått mye oppmerksomhet. Tidligere ble midlertidige tiltak gjerne sett på noe som oppstod nærmest tilfeldig, nå brukes det som målrettede tiltak, for å oppnå en ønsket effekt. Men hvordan påvirker midlertidige tiltak bruken av et byrom? I Vaterlandsparken, et beryktet byrom preget av narkotikaomsetning og bruk, klemt inne mellom Oslo Plaza, Oslo spektrum, og Nylandsbrua, har det de siste årene vært gjennomført flere midlertidige tiltak. I denne oppgaven analyseres tre midlertidige prosjekter utført i Vaterlandsparken. Formålet med oppgaven er å se på bruken av midlertidighet som virkemiddel i et omstridt byrom, og å se hvilken påvirkning midlertidige prosjekter utført i Vaterlandsparken hadde på avvikende atferd og inkludering/ekskludering. I hvilken grad og på hvilke måter har prosjektene invitert til medvirkning? Og har tiltakene ført til at Vaterlandsparken har blitt et bedre byrom? Hvem var målgruppene, og kan midlertidighet bidra til inkludering? Dette er spørsmål oppgaven forsøker å besvare.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVaterlandsparken som arena for midlertidighet : bruken av midlertidige tiltak som virkemiddel i et omstridt byromen_US
dc.title.alternativeVaterlandsparken as an arena for temporary urbanism : the use of temporary measures as a tool in a disputed urban spaceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal