Show simple item record

dc.contributor.advisorKaarhus, Randi
dc.contributor.advisorMcNeish, John Andrew
dc.contributor.authorBenjaminsen, Grete
dc.coverage.spatialZanzibaren_US
dc.date.accessioned2020-12-16T12:57:20Z
dc.date.available2020-12-16T12:57:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-575-1532-4
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719839
dc.description.abstractThis thesis discusses REDD+ as an example of a highly ambitious global environmental policy framework conceived at international levels and implemented at local levels in forest communities across the Global South. The main objective is to investigate the encounter between the REDD+ global agenda, that is, the effort to reduce forest-based CO2 emissions and thereby mitigate climate change, and the pre-existing social contexts to which REDD+ is introduced, and which REDD+ aims to regulate, modify and change. Inspired by scholars working within two partly overlapping fields of research, Political Ecology and the Anthropology of Development, this investigation of REDD+ explores both the discursive powers inherent in REDD+ and the assumptions on which REDD+ is based, as well as the particularities of existing socially embedded practices, meanings and relationships at local level in Zanzibar.en_US
dc.description.abstractI denne avhandlingen diskuteres REDD+ som et eksempel på et ambisiøst globalt miljøpolitisk rammeverk utviklet på internasjonalt og implementert på lokalt nivå i ulike skogssamfunn i det globale sør. Avhandlingen har som hovedmål å utforske interaksjonen mellom REDD+ som en global agenda - der REDD+s ambisjoner om å redusere skogsrelaterte CO2-utslipp og dermed også klimaendringene står sentralt - og de sosiale kontekstene hvor REDD+ blir introdusert, og som REDD+ har som mål å regulere, tilpasse og endre. Inspirert av forskere innenfor to delvis overlappende forskningsområder - politisk økologi og utviklingsantropologi - utforskes REDD+- relaterte diskurser, med de antagelser og tatt-for-gittheter som REDD+ rammeverket baseres på, samt egenskaper og særtrekk ved eksisterende sosiale praksiser, relasjoner og mening på lokal nivå.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2018:64
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectREDD+en_US
dc.subjectZanzibaren_US
dc.subjectethnographyen_US
dc.subjectclimate change mitigationen_US
dc.subjectsocially embedded forest practicesen_US
dc.titleA global agenda meets local practices : an ethnographic study of the introduction of REDD+ in Zanzibaren_US
dc.title.alternativeEn global agenda møter lokale praksiser : et etnografisk studie av introduksjonen av REDD+ på Zanzibaren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal