Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlanderud, Kari
dc.contributor.advisorMienna, Ida Marielle
dc.contributor.advisorBollandsås, Ole Martin
dc.contributor.advisorAustrheim, Gunnar
dc.contributor.authorStraume, Lena
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-12-03T14:07:32Z
dc.date.available2020-12-03T14:07:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2711752
dc.description.abstractBeite er en viktig faktor som påvirker forekomst og egenskaper til mange plantearter. Denne studien er gjennomført som en etterstudie etter et 15 år langt beiteeksperiment med fravær av sau, lavt beitetrykk (25 sau per km2) og høyt beitetrykk (80 sau per km2). Etter at beiteeksperimentet ble avsluttet har det de fire siste årene vært et lavt beitetrykk i hele studieområde. Jeg ønsket å undersøke resiliensen til utvalgte planter, hvordan de har respondert på endret beitetrykk. Forekomst av individer var ulik mellom behandlingene med endret beitetrykk for gullris, perlevintergrønn og setergråurt. Plantehøyden til gullris og fjelltiste hadde sammenheng med endret beitetrykk. Endret beitetrykk hadde betydning for om gullris, fjelltistel og engsyre ble beitet. Tettheten av planteindivider i 2019 varierte mellom behandlingene for gullris og engsyre, men endringer i plantetetthet fra beiteeksperimentet i 2007 med ulike beitetrykk (fravær, lavt- og høyt beitetrykk) til lavt beitetrykk i 2019 viste ingen sammenheng med endret beitetrykk. Effektene av endret beitetrykk var fire år etter beiteeksperimentet ble avsluttet fortsatt målbart for forekomst, tetthet, plantehøyde og beitefrekvens for gullris, fjelltistel, engsyre, perlevintergrønn og setergråurt. Dette kan tyde på at plantene bruker lenger tid tilpasse seg lavt beitetrykk enn fire år i seterområdet som jeg har undersøkt.en_US
dc.description.abstractGrazing is an important factor affecting the occurrence and characteristics of many plant species. This study was conducted as a post-study after a 15-year long grazing experiment with the absence of sheep, low grazing pressure (25 sheep per km2) and high grazing pressure (80 sheep per km2). Since the end of the grazing experiment, the study area has for the past four years had a low grazing pressure. I wanted to investigate the resilience of selected herb species, how they responded to altered grazing pressure.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectbeiteen_US
dc.subjectendret beitetrykken_US
dc.subjectresiliensen_US
dc.titleEndret beitetrykk har effekter for planteegenskaper hos utvalgte boreale- og alpine arter : en etterundersøkelse etter 15 år langt beiteeksperimenten_US
dc.title.alternativeAltered grazing pressure has effects on plant characteristics of selected boreal and Alpine speciesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber39en_US
dc.description.localcodeM-NFen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal