Show simple item record

dc.contributor.advisorBolkesjø, Torjus Folsland
dc.contributor.advisorKirkerud, Jon Gustav
dc.contributor.authorFlatland, Håvard
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-12T08:36:50Z
dc.date.available2020-11-12T08:36:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687501
dc.description.abstractHovedformålet med masteroppgaven er å undersøke effekten den norske motstanden mot vindkraftutbygging har på det nordiske kraftmarkedet i 2030. Det er gjennom en litteraturgjennomgang forsøkt å gi et innblikk i faktorene som påvirker samfunnets holdning til vindkraft og hvilke drivkrefter som skaper motstand og aksept. Videre har det blitt presentert tre ulike scenarioer samt et 0 scenario og 100% scenario. Scenario 0 - Ingen utbygging Scenario 1 - 20% utbygging: Motstanden kan ha vunnet i stor del fram. Scenario 2 - 50% utbygging: Motstanden kan ha en moderat effekt. Scenario 3 - 80% utbygging: Motstanden kan ha vunnet lite fram Scenario 4 - 100% utbygging Scenarioene prøver å gi et innblikk i hva som vil skje med kraftprisen, hvor mye vindkraftproduksjon en kan forvente og endringene den økte produksjonen av vindkraft har å si på de andre kraftkildene. Resultatene av å undersøke scenarioene i energimodellen Balmorel tyder på at motstanden mot vindkraftutbyggingen i Norge påvirker kraftprisen i det nordiske kraftmarkedet og produksjonsvolumet i regionen.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of the master's thesis is to examine the effect the Norwegian opposition to wind power development has on the Nordic power market in 2030. Through a literature review, an attempt has been made to provide insight into the factors that influence society's attitude to wind power and the driving forces that create opposition and acceptance. Furthermore, three different scenarios have been presented as well as a 0 scenario and a 100% scenario. Scenario 0 - No development Scenario 1 - 20% development: The opposition may have won to a large degree. Scenario 2 - 50% development: The opposition may have a moderate effect. Scenario 2 - 80% development: The opposition may have won to a small degree. Scenario 2 - 100% development The scenarios try to provide an insight into what will happen to the power price, how much wind power production can be expected and the changes the increased production of wind power has to say on the other power sources. The results of examining the scenarios in the energy model Balmorel indicate that opposition to wind power development in Norway affects the price of power in the Nordic power market and the production volume in the region.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKonsekvensen av den norske motstanden mot vindkraftutbygging på det nordiske kraftmarkedeten_US
dc.title.alternativeThe consequence of the Norwegian opposition to wind power development on the Nordic power marketen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FORNYen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal