Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVilje, Hilde
dc.contributor.advisorLiland, Kristian Hovde
dc.contributor.advisorAlmøy, Trygve
dc.contributor.authorKvamsdal, Morten
dc.date.accessioned2020-10-07T11:55:53Z
dc.date.available2020-10-07T11:55:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681577
dc.description.abstractSlaktekyllingproduksjon er en svært marginal bransje hvor små forskjeller kan gi store utslag på produsentenes inntjening. I denne oppgaven er det undersøkt om noen produsenter jevnt og gjentakende har bedre dekningsbidrag per kylling enn andre produsenter, og eventuelt hvilke faktorer som er bidragsytende til dette resultatet. Norturas database, Fjørfekontrollen (01.01.18 – 01.12.19) er benyttet som datagrunnlag for analysene. Det relevante datamaterialet er konvertert til passende format og avviksverdier, støy og feilføringer er fjernet fra videre analyse. Grunnet store mengder manglende data er store deler av dataene enten fjernet eller imputert. Datasettets akkumuleringsnivå er lagt til innsett. Det vil si hvert innsett, eller produksjonsenhet har én observasjon per variabel. Preprosesseringen av dataene reduserte datamengden med over 90%.en_US
dc.description.abstractPoulty production is a marginal industry where small differences potential could have massive impact on a producers net profit. The object of this master thesis is to investigate if some producers repeatedly have a significantly higher/lower profit than others, and what factors that influences this result. The data material used for analysis is gathered form the database of Nortura, Fjørfekontrollen (01.01.18 - 01.12.19). Before starting the analysis all relevant data is converted to a preferable format before removing outliers and other erroneous registrations. Every batch of chickens has one row of observations, which mean that every production unit or batch has one observation for each variable. Due to the substantial amount of missing data a considerable amount is either removed or imputed. Preprocessing resulted in delation of over 90% of the data.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleStatistisk analyse og optimering av kyllingproduksjonen_US
dc.title.alternativeStatistical analysis and optimization of poultry productionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-IØen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal