Show simple item record

dc.contributor.advisorTenge, Gunnar
dc.contributor.advisorSky, Per Kåre
dc.contributor.authorRauf, Aini
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-30T12:25:45Z
dc.date.available2020-09-30T12:25:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680543
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er tolkning av gamle utskiftningskart. Problemstilling for oppgaven er som følger: ”I hvilken grad fulgte utskiftningsretten reglementet for utarbeidelse av kart?” For å finne svar på problemstillingen ble det analysert ti utskiftningskart som er fra perioden 1921-1928 med veilederen fra 1921. Utskiftningskartene er funnet fra ti ulike kommuner i Norge, og de dekker områder med innmark, utmark eller begge deler. Blant det som ble undersøkt var bygninger, eiendomsgrenser, vei. Disse utskiftningskartene er funnet i arkivet til jordskifterettene, og tilslutt ble disse utskiftningskartene sammenlignet med dagens kart ved å se på kartsiden Kilden til NIBIO. Etter å ha gått gjennom alle de utvalgte utskiftningskartene kom det frem at utskiftningsrettene i all hovedsak fulgte reglementet fra 1921 for utarbeidelse av utskiftningskartene. En av grunnene til at utskiftningskartene var så bra var fordi de som lagde utskiftningskartene var utskiftningskandidater som hadde en god utdanning i kart, landmåling, utskiftningslære, bonitering, taksering og landsbruksrett.en_US
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is interpretation of old land consolidation maps. The main research aim is as follows: To what extent did the land consolidation court follow the regulation for the preparation of maps? To answer this question, 10 land consolidation maps from 1921-1928 were analysed according to the regulations from 1921. All land consolidation maps were obtained from different municipalities in Norway; the maps contained cultivated land, forest our both. Aspect of the maps that were examined include buildings, property boundaries and roads. The land consolidation maps were also compared with modern maps by looking at the web map Kilden made by NIBIO. After examining all the land consolidation maps, I concluded that the land consolidation court mainly followed the regulations from 1921 for the preparation of land consolidation maps. One of the reasons to why land consolidation maps followed the regulations is because those who made the land consolidation maps were land consolidation candidates who received good educations in land consolidation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTolkning av gamle utskiftningskarten_US
dc.title.alternativeInterpretation of old land consolidation mapsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber54en_US
dc.description.localcodeM-EIEen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal