Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHouck, Leif Daniel
dc.contributor.authorKostovic, Ivana
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2020-09-23T12:16:32Z
dc.date.available2020-09-23T12:16:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679290
dc.description.abstractDa sykkel krever mindre plass enn bil og har langt flere parkeringsmuligheter er det klart hvorfor den har en viss fordel når en skal velge transportmiddel i en tett by. El-sykkel har med suksess gått over lengre streker uten utfordringer og lastesykkel gir oss mulighet til å ta med barn til barnehage og hente dem derfra på vei hjem fra jobb. Den største delen av populasjon som krever transport til daglig er folk som drar til jobb. Etter nasjonale mål om å fordoble antall syklende i store byer i Norge, har Oslo kommune innført egne mål for at dette skal bli vellykket. Denne oppgaven redegjør om Oslo kommunens planer om tilrettelegging for sykkel i kontorbygninger samsvarer med syklistenes behov når det gjelder selve fasiliteter knyttet til sykkel på deres arbeidsplass. Ved å kartlegge folkets prioriteringer og syklingvaner kommer det frem til noen viktige punkter som videre sammenliknes med virkemidler som brukes i Oslo kommune. Det svares også på spørsmålet om hvorfor det ikke finnes flere bygninger der man kan sykle seg frem til kontoret sitt uten å måtte gå av sykkel. Basert på funnene er det dusj og garderobe, overbygg til sykkelparkeringen og adgangskontroll de fasilitetene som påvirker syklistenes vaner og tilfredshet i størst grad. De fleste dokumentene som brukes i Oslo kommune har hatt fokus på antall parkeringsplasser og deres utforming, mens dusj og garderobe, overbygg og adgangskontroll har fått en anbefaling uten eksakt dimensjonering og målsetting. De som har skilt seg ut er BREEAM-NOR 2016 og FutureBuilts veileder til sykkelvennlige bygg som refererer til BREEAM. BREEAM er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem og BREEAM-NOR 2016 er en utgave av dette dokumentet tilpasset for norske forhold. Den definerer antall dusjer og garderober per antall sykkelparkeringsplasser og definerer hva en godkjent sykkelparkeringsplass skal inneholde for at byggeprosjektet skal få et visst antall poeng og dermed få en viss karakter som beskriver hvor miljøvennlig et prosjekt er. Oslos standard for sykkeltilrettelegging, som er ute på høring fra 2017 til skrivings dato, viser at kommunen går i riktig vei, men at det fortsatt er opp til planleggerne om hvor sykkelvennlige kontorbygninger skal være.en_US
dc.description.abstractAs a bicycle requires less space than a car and has far more parking options, it is clear why it has an advantage when it comes to choosing of the mode of transportation in a bigger city. Electric bicycles have successfully gone over longer stretches without challenges and cargo bikes allow us to take children to kindergarten and pick them up from there on our way to home from work. The largest part of the population that requires daily transportation is people who go to work. Following the national goal of doubling the number of cyclists in large cities in Norway, the Oslo municipality has introduced its own goals for this to succeed. This paper reports how the Oslo municipality’s plans for the facilitations in office buildings match the needs of cyclists when it comes to their needs related to bicycles on their workplace. By mapping people's priorities and cycling habits, some important points are identified that are further compared with documents used in Oslo municipality. This also answers on a question about why there are no more buildings where you can cycle to your office without having to get off your bike.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBREEAMen_US
dc.subjectBREEAM-NORen_US
dc.subjectPlan- og bygningslovenen_US
dc.subjectSykleren_US
dc.subjectBicyclesen_US
dc.subjectByggforsken_US
dc.subjectSykkelparkeringen_US
dc.subjectSyklingen_US
dc.titleSykkelvennlige kontorbygg : en analyse av samsvar mellom virkemidler og brukernes behoven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Fysisk planlegging: 535en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230en_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Urbanisme: 237en_US
dc.source.pagenumber96en_US
dc.description.localcodeM-BAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal