Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugaasen, Torbjørn
dc.contributor.advisorBischof, Richard
dc.contributor.authorWu, Fan
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-16T09:22:45Z
dc.date.available2020-09-16T09:22:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678024
dc.description.abstractThe domestic cats (felis catus) are popular pet animals, and their population is growing worldwide. As a natural predator, cats roaming outside raise conservation concerns. It is thereby important to know when and where cats interact with wildlife, especially endangered species. This study GPS tracked 111 free-roaming pet cats in Oslo, Viken, Vestfold and Telemark counties in Norway. Each cat was tracked 7 days while spending time outside. The result demonstrated apparent differences between cats living in urban areas and suburban/rural areas. Urban cats spent less time roaming (p = 0.009) and roamed mainly during the day. Suburban and rural cats roamed both day and night. The residence context is the factor most associated with all roaming patterns. Gender is moderately associated with circadian patterns. Age and how cats accessed the outdoors do not affect circadian patterns. The result suggest that urban cats have a circadian pattern more synchronized with human activity, while suburban and rural cats roam in a manner like feral cats. To protect endangered species sharing their habitat with pet cats, restricting the cats’ access to outdoor roaming and motivate cat owner for more interaction with their cat at home can be a solution. In the region where this experiment was conducted, free roaming cats will not threaten endangered bird species, because they occupy different temporal niches.en_US
dc.description.abstractHuskatter (Felis catus) er populære kjæledyr, og deres populasjonsstørrelse stiger over hele verden. Som et naturlig rovdyr, katter som vandre rundt løfter bevaringsproblemer. Det er derav viktig å vite når og hvor samhandler kattene med dyrelivet, spesielt den truede arten. Dette studiet sporet 111 katter ved bruk av GPS I Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylke in Norge. Hver katt var sporet på 7 dager når de er utendørs. Resultatet viste tydelig forskjeller mellom katter som bor i urbane områder og forsteder / landlige områder. Urbane katter brukte mindre tid på å vandre omkring (p = 0,009) og vandret hovedsakelig på dagtid. Katter i forstaden og bygda vandret både dag og natt. Boligkonteksten er den faktoren som er mest knyttet til alle vandremønstre. Kjønn er i moderat tilknytning til døgnmønstre. Alder, hvordan katter får tilgang utendørs, påvirker ikke døgnmønstre. Resultatet antydet at urbane katter har et døgnmønster som er mer synkronisert med menneskelig aktivitet, mens forstads- og bygdekatter streifer på en måte som ildkatter. Domestasjonsnivået er forskjellig mellom bostedssammenhenger. For å beskytte truede arter i samme leveområde med katter, kan det være en løsning å begrense kattens tilgang utendørs og forbedre de katt-menneskelige sosiale båndene. I regionen der dette eksperimentet ble utført, vil huskatter vandring ikke har stor påvirkning om truede fuglearter, fordi de okkuperer forskjellige tidsmessige nisjer.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectCat roamingen_US
dc.titleWhen does the cat roam : temporal patterns of pet cat (Felis catus) roaming in Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400en_US
dc.description.localcodeM-HVen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal