Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThiis, Thomas Kringlebotn
dc.contributor.authorSylliaas, Håkon Martiniussen
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-10T11:56:22Z
dc.date.available2020-09-10T11:56:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677259
dc.description.abstractDen store mengden med bygg konstruert av teglsten og treverk i Norge gjør at en ikke-destruktiv metode for å kunne kartlegge fuktnivået i fasader er veldig aktuelt. Utviklingen av metoder for å kunne kartlegge fukt ved hjelp av ikke-destruktive metoder som infrarød termografering vil bidra til å enklere kartlegge fasader uten å benytte destruktive metoder. De forventede klimaendringene med mer nedbør gjør at bevaringen, kartleggingen av vedlikeholdsbehov og måling av fukt i bygninger blir mer aktuelt. Kartlegging av fuktnivå i denne oppgaven er utført ved hjelp av aktiv termografering ved St. Olavs vold ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg og passiv termografering på KA-bygget ved NMBU i Ås. Arbeiderboligen ved St. Olavs Vold er oppført i 1840-årene og er i dag en fredet bygning konstruert i teglstein. KA-bygget representerer en mer moderne teglstein, fasaden har også stor synlig slitasje. Aktiv og passiv termografering ble benyttet for å beregne fuktnivået i fasadene for å kunne utføre en validering av ikke-destruktiv feltmåling i teglsteinsfasader. Resultatene ble benyttet til å regne ut punktmålinger av fuktnivå og utarbeiding av fuktkart. Resultatene i denne oppgaven viser at verdiene for fuktnivået varierer. De teoretiske fuktverdiene samsvarer med resultatene innhentet med aktiv termografering. Teglstein er et lite hygroskopisk materiale, til tross for dette er det målt fuktverdier opp til 40% i denne oppgaven. Aktiv termografering ved sterk direkte solstråling gir ugyldige resultater, målingene viste opp mot 100% fukt i veggen. Resultatene ved passiv termografering gir høye fuktverdier, opp mot 100% fukt i henhold til den teoretiske modellen benyttet i denne oppgaven.en_US
dc.description.abstractThe large amount of buildings constructed of bricks and wood in Norway means that a nondestructive method for moisture mapping is very relevant. The development of methods to easily detect moisture using non-destructive methods such as infrared thermography will make it possible to map moisture more simply without using destructive methods. The expected climate changes make the conservation, maintenance and moisture mapping of buildings relevant.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMåling av fukt i historisk og moderne teglsteinsfasade ved aktiv og passiv termograferingen_US
dc.title.alternativeActive and passive thermography for moisture detection in historic and modern masonry façadeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber81en_US
dc.description.localcodeM-BAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal