Show simple item record

dc.contributor.advisorHeringstad, Bjørg
dc.contributor.advisorSvendsen, Morten
dc.contributor.authorØdegård, Cecilie
dc.date.accessioned2020-08-10T11:26:11Z
dc.date.available2020-08-10T11:26:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671357
dc.description.abstractThe main objective of this PhD-study was genetic analyses of claw disorders recorded at claw trimming, to exploit the most efficient way of including claw health in the breeding scheme of Norwegian Red. Claw health data recorded to the Norwegian Dairy Herd Recording System since 2004 was included in the analyses. Normal claws and nine claw disorders were recorded at claw trimming: corkscrew claw, dermatitis, heel horn erosion, interdigital phlegmon, sole ulcer, white line disorder, hemorrhage of sole and white line, lameness and acute trauma. In 2014, approximately 85,000 claw health records from 65,000 cows were recorded. Number of daughters with claw health records per sire are in general low, where sires at their first official proof had less than 10 daughters.en_US
dc.description.abstractHovedmålet for doktorgradsarbeidet var genetiske analyser av klauvlidelser registrert ved klauvskjæring, for å undersøke hvordan klauvhelse kan implementeres i avlsarbeidet for Norsk Rødt Fe (NRF). Siden 2004 har det vært mulig å registrere klauvhelse fra klauvskjæring til Kukontrollen, hvor normale klauver og ni klauvlidelser har blitt registrert: korketrekkerklauv, hudbetennelse, hornforråtnelse, klauvspalteflegmone, såleknusning, løsning i den hvite linje, blødning i såle og hvite linje, halthet og akutt traume. I 2014 ble det registrert omtrent 85 000 klauvhelseregistreringer fra 65 000 kyr, og siden 2010 har i underkant av 3 000 besetninger registrert klauvhelse hvert år. Okser har få døtre med klauvhelseregistreringer, hvor okser som blir avkomsgransket første gang har færre enn 10 døtre med klauvhelseinformasjon.en_US
dc.description.sponsorshipGeno breeding and AI associationen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2015:67
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleGenetic analyses of claw health in Norwegian Reden_US
dc.title.alternativeGenetiske analyser av klauvhelse hos norsk rødt fe (NRF)en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 212864en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal