Show simple item record

dc.contributor.advisorRiise, Gunnhild
dc.contributor.advisorRohrlack, Thomas
dc.contributor.authorStorrønning, Ina Catharina Kim Isheden
dc.coverage.spatialNorway, Østfold, Våleren_US
dc.date.accessioned2020-08-07T11:39:11Z
dc.date.available2020-08-07T11:39:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671213
dc.description.abstractOppblomstring av alger i ferskvannsinnsjøer er et alvorlig problem siden rekreasjonsverdien og bruken av innsjøen blir ødelagt. De siste tiårene har problemalgen Gonyosotmum semen hatt fremvekst i spesielt Skandinaviske innsjøer. Algen produserer slimtråder som kan gi allergiske reaksjoner etter bading og tette rørsystemer til renseanlegg. De siste studiene på algen har funnet sammenheng med løst organisk materiale (DOM) og biomasseveksten til Gonyostomum. Samtidig har flere innsjøer i Skandinavia blitt mer humøse som følge av klimaendringer. Dersom DOM fungerer som næringskilde for Gonyostomum kan flere innsjøer i fremtiden bli dominert av algen. Studien er en feltstudie der innsamling av vannprøver har skjedd mellom april og september. Innsjøen som har blitt studert heter Brønnerødtjernet og ligger i Våler kommune, Viken. Brønnerødtjernet er en dystrof innsjø hvor Gonyostomum ble funnet allerede på 1980-tallet.en_US
dc.description.abstractMassive algae blooms in fresh water systems is a challenging problem for water management since the recreation value of the lake decreases. In the last decades the nuisance algae Gonyostomum semen has increased in Scandinavian lakes. The algae produces slime threads that can give allergic reactions after bathing in lakes where Gonyostomum is present. Additionally the slime threads can clog filters of drinking water plants. The last studies on the algae has found a significant correlation between dissolved organic matter (DOM) and the biomass growth of Gonyostomum and at the same time several lakes in Scandinavia have become more humic as a result of clime change. DOM might work as a nutrient source for Gonyostomum which can explain the increase in biomass growth to new lakes in Scandinavia. This study is a field study where the water sampling has been done between April and September in 2019. The lake that was chosen for this field study was lake Brønnerødtjernet who is located in the municipality of Våler, Viken (Norway). Lake Brønnerødtjernet is a dystrophic lake where Gonyostomum has been living since the 1980s.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleOmsetning av løst organisk materiale (DOM) for vekst av problemalgen Gonyostomum semenen_US
dc.title.alternativeTurnover of dissolved organic materiale (DOM) for growth of the nuisance algae Gonyostomum semenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber60en_US
dc.description.localcodeM-MINAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal