Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanssen, Gro Sandskjær
dc.contributor.authorJensseter, Heidi Johanne Persson
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-08-05T09:01:37Z
dc.date.available2020-08-05T09:01:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670880
dc.description.abstractNorge er et av verdens mest likestilte land, der kvinner og menn har samme formelle rettigheter. Både kvinner og menn er representert i planleggingsfeltet som arkitekter, ingeniører og planleggere. Dette burde tilsi at byer og steder blir planlagt og bygget for alle, men det er ikke nødvendigvis tilfellet. Kjønn er en grunnleggende egenskap ved det å være menneske. Det er en så selvfølgelig del av vår identitet at man sjelden tenker på dens påvirkning i hverdagen. Kjønn er både noe man er og noe man gjør. Hvilket kjønn du er og hvordan du gjør kjønn påvirker hvordan du møter og blir møtt av samfunnet (NOU 2019: 19, s. 51). Jenter og gutter har for eksempel ulike behov for trygghet og forskjellige aktivitetspreferanser. En kjønnsblind planlegging overser derfor en viktig del av mennesket i samfunnet, og utfordringene som ulikheter mellom kjønn kan innebære. Jeg vil studere dette empirisk gjennom dokumentstudier av offentlige dokumenter, plandokumenter i et case og gjennom kvalitative intervjuer. Intervjuene er rettet mot det generelle praksisfeltet og mot et spesifikt case.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKjønnsperspektiv i norsk planlegging : likestillingsintegrering i policy og praksisen_US
dc.title.alternativeGender perspective in Norwegian planning : gender mainstreaming in policy and practiceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230en_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal