Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHjeljord, Olav
dc.date.accessioned2020-03-20T08:05:07Z
dc.date.available2020-03-20T08:05:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1891-2281
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647668
dc.descriptionSerien het tidligere INA fagrapporten_US
dc.description.abstractEn sammenstilling av jaktstatistikk og rapporter fra viltnemndene viser en kraftig nedgang i bestanden av lirype (Lagopus lagopus) fra 1872 til i dag. Det har samtidig vært en endring i mønstret for bestandssvingningene. I perioden 1872–1900 vekslet bestanden hurtig mellom kronår og bunnår. Omkring 1900 var det spesielt lite ryper over det meste av Sør-Norge, men bestanden økte raskt til et nivå tilsvarende kronårene før 1900, men uten markerte bunnår. Etter ca. 1912 gikk bestandene kraftig tilbake og har siden ikke nådd nivåene fra før og etter århundreskiftet. I mellomkrigstiden var det to perioder med svært lite rype, spesielt var det lave bestander omkring 1922 og 1939. Bestandene økte igjen til en topp omkring 1943–1944, men gikk igjen kraftig ned mot slutten av 1940-tallet. Etter 1950 lå bestanden på et relativt lavt nivå inntil en relativt markert topp i 1966. Det er en klar samvariasjon mellom toppene i bestanden av rype og smågnagere, men utslagene i rypebestanden har vært mindre markert i senere år. Materialet tyder generelt på en negativ trend i bestandsutviklingen for rype de siste 100 år. Effekten av jakt er kort diskutert – et grunnleggende spørsmål er hvorfor bunnårene de siste 100 år (etter 1912) ikke er blitt etterfulgt av kronår på samme nivå som i tidligere tider (før 1913).en_US
dc.description.abstractHunting statistics and other sources of information indicate a dramatic decrease in the population of willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in the mountains of Southern Norway over the past 140 years. Furthermore, there have been changes in the pattern of population dynamics between periods. During the years 1872 to 1900, populations varied between very high and very low densities. Around 1900, there were few willow ptarmigan over most of the mountains of Southern Norway, but the population increased rapidly to a level comparable to the previous peak years, and from 1905 to 1912 there was no years of particularly low numbers. Periodic peak levels decreased markedly after 1912. Between 1913 and WW II, population levels were particularly low around 1922 and 1939. Following a peak in numbers during the mid-1940s there was another depression towards the end of the decade, and generally few birds in the 1950s until the last major peak in 1966. There is a clear correlation between peak numbers of small rodents and willow ptarmigan, however, peaks in ptarmigan numbers have been lower during recent years. Overall, the data indicate a negative trend in population density of willow grouse over the last 100 years. The effects of hunting on population change are briefly discussed – a basic question is why populations after 1912 have not increased to the same high levels as they did previously following periodic crashes to low numbers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;30
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLirypeen_US
dc.subjectLagopus lagopusen_US
dc.subjectSør-Norgeen_US
dc.subjectbestandssvingningeren_US
dc.subjectjaktutbytteen_US
dc.subjectWillow ptarmiganen_US
dc.subjectSouthern Norwayen_US
dc.subjectpopulation changesen_US
dc.subjecthunting bagsen_US
dc.titleRyper før og nåen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber28en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal