Show simple item record

dc.contributor.advisorSvihus, Birger
dc.contributor.authorNordås, Martine Louise
dc.date.accessioned2019-12-05T10:43:49Z
dc.date.available2019-12-05T10:43:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2631930
dc.description.abstractI dagens samfunn er mangel på vitamin D et problem. Dette problemet kan løses ved å endre innholdet av vitamin D i ulike matvarer. For verpehøns kan vitamin D tilføres via fôret, men det er satt en maksimumsgrense på lovlig mengde tilsetning. Et alternativ er å eksponere hønene for UVB lys. Da vil hønene syntetisere vitamin D3 via huden, og dette overføres videre til egget. Det er gjort studier på UVB berikelse på verpehøns, og det er funnet betydelig økning av vitamin D3 innholdet i eggeplommen. Vitamin D styrer kalsiumhomeostasen, og det kan dermed tenkes at UVB belysning vil kunne ha positiv effekt på skall- og skjelettkvalitet, samt produksjonsresultater. I denne studien ble det undersøkt effekter av ulike lengder UVB lys på vitamin D3 innholdet i egg, skallkvalitet og skjelettkvalitet, samt effekt på produksjonsresultater ved UVB lys gjennom hele produksjonsperioden. UVB lyset var plassert under fôrtroa og ble slått på ved fôring. Det var også 54 kontrollhøner som ikke var eksponert for UVB lys. 54 høner var eksponert for 2x30 minutter UVB lys under hele innsettet, fram til dette forsøket startet. Dette forsøket ble utført de siste månedene før avliving. Fra mai til september ble UVB-hønene eksponert for henholdsvis 2x15 minutter, 2x30 minutter og 4x30 minutter med UVB lys, hvor hver periode varte i fire uker. Egg ble samlet inn i fem omganger, 1) kontrollegg uten UVB belysning, og egg fra høner som var eksponert for UVB lys i 2x30 minutter, 2) 2x15 minutter UVB belysning, 3) 2x30 minutter UVB belysning, 4) 4x30 minutter UVB belysning og 5) 2x30 minutter UVB belysning, og kontrollegg. Studien viste signifikant forskjell i vitamin D3 innhold mellom de ulike behandlingene, med høyest innhold ved 4x30 minutter, og lavest innhold for kontrollhønene som ikke var eksponert for UVB lys. Det var også signifikant lavere innhold av vitamin D3 for hønene eksponert for 2x15 minutter UVB lys i forhold til de som hadde fått 2x30 minutter. Det ble funnet signifikante forskjeller mellom kontrollhøner og høner eksponert for UVB lys på noen parametere innenfor skall- og skjelettkvalitet samt for produksjonsresultater for hele perioden. Resultatene i denne studien viser at det vil være mulig å påvirke vitamin D3 innholdet i egg ved eksponering for ulike lengder UVB lys. For sikrere resultater angående skall- og skjelettkvalitet samt produksjonsresultater trengs flere gjentak.nb_NO
dc.description.abstractIn today’s society, vitamin D deficiency is a problem. This problem could be solved by vitamin D fortified food. Laying hens get vitamin D through the feed, but it has been set a maximum limit of how much is legal to add. One alternative is to expose the hens for UVB light. Then, the hens will synthesise vitamin D3 in their skin, and this will transfer into the egg. There have been done studies on UVB light on laying hens, and it is found a significant increase in vitamin D3 content in the egg yolk. Vitamin D controls the calcium homeostasis, and it has been developed hypothesis that UVB light could have a positive effect on shell and bone quality, in addition to an effect on production results when the hens have been exposed to UVB light during the entire production period. In this study, we examined effects of different exposure times of UVB irradiation on vitamin D3 content in egg yolk, shell quality, bone quality and production results. The UVB light where placed at the bottom of the cages under the feed rows and it was turned on during feeding. There were also 54 control hens that where not exposed to UVB light. 54 hens were exposed for 2x30 minutes UVB light during the entire production period, until the start of this study. This study was conducted the last months before they were killed. From May to September, the UVB hens were exposed to 2x15 minutes, 2x30 minutes and 4x30 minutes UVB light, respectively, and each period lasted for 4 weeks. The eggs where collected in five rounds, 1) controls without UVB exposure and eggs from hens that were exposed for 2x30 minutes, 2) 2x15 minutes of exposure, 3) 2x30 minutes of exposure, 4) 4x30 minutes of exposure, 5) 2x30 minutes of exposure and controls. The study demonstrated significant differences in vitamin D3 content between the different treatments. The highest amount of vitamin D3 was found for UVB exposure of 4x30 minutes, and the lowest amount was found for the hens that where not exposed for UVB light. It was also significant lower amount of vitamin D3 in the egg yolk from hens exposed for 2x15 minutes UVB light compared to the ones that were exposed for 2x30 minutes. Significant differences were found on some of the parameters regarding shell quality, bone quality and production results, between controls and hens exposed for UVB light. The results demonstrated that it is possible to affect the content of vitamin D3 in egg yolk by different exposure times for UVB irradiation. It is necessary to investigate the shell quality, bone quality and production results further by repeating experiments to be able to make a conclusion.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectUV-lysnb_NO
dc.subjectVitamin Dnb_NO
dc.subjectSkallkvalitetnb_NO
dc.subjectSkjelettkvalitetnb_NO
dc.titleEffekt av UVB lys på vitamin D innholdet i egg, skallkvalitet, skjelettkvalitet og produksjonsresultaternb_NO
dc.title.alternativeEffects of UVB light on vitamin D content in eggs, shell quality, bone quality and production resultsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal