Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorScholderer, Joachim
dc.contributor.authorFarstad, Beata
dc.contributor.authorMartinsen, Carina Beate
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-24T10:44:09Z
dc.date.available2019-10-24T10:44:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624113
dc.description.abstractForeliggende forskning analyserer digital modenhet, pågående digitaliseringsprosesser og kompetanseutvikling hos virksomheter i Vikenregionen. Det eksplorative kvantitative Studie 1 avdekker tre segmenter med ulikt nivå og variasjon av digital modenhet. Segment 1 er teknisk avanserte bedrifter som skårer spesielt høyt på risikohåndtering. Segment 2 er bedrifter med digitaliserte funksjoner og innovasjonskultur, men som har utfordringer med kompetanse og risikohåndtering. Segment 3 er de optimistiske små- og kommunale bedriftene som har store utfordringer innen strategi, innovasjon og teknologi. Det kvalitative Studie 2 viser at på generell basis, med ulik vekting i hvert segment, dreier de største utfordringene seg rundt systemintegrasjon, endringsledelse, mangel på digitalt tankesett og kompetansegap. Både det kvantitative og kvalitative studie viser at bedriftene i regionen enda har en lang vei å gå med digitaliseringsarbeidet. Interessen for etter- og videreutdanning viser til å være størst blant bedrifter som har digitalisert mange av sine funksjoner og etablert en innovasjonskultur, men fortsatt har utfordringer med risikohåndtering og strategisk kompetansestyring.nb_NO
dc.description.abstractThe research analyses digital maturity, ongoing digitalisation processes and competence development among businesses in the Viken region. Study 1 was an exploratory company survey. It revealed three segments with different levels of digital maturity. Segment 1 consisted of technically advanced companies that scored particularly high on risk management. Segment 2 consisted of companies with digitalised business functions and an established innovation culture but with challenges in terms of digital capabilities and risk management. Segment 3 consisted of the optimistic small companies and public-sector organisations with major challenges in terms of strategy, innovation and technology. Study 2 was a qualitative followup investigation of companies from within each segment. Across segments, the biggest challenges revolved around systems integration, change management, lack of a digital mindset and competence gaps in the organisation. Both studies show that most companies in the Viken region still have a long way to go in their digital transformation. The interest in continuing education is greatest among companies that have already digitalised many of their functions, have established a culture of innovation but are still challenged in terms of risk management and strategic competence development.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDigitaliseringnb_NO
dc.titleDigital forretningstransformasjon og strategisk kompetansestyring : en studie av digital modenhet og kompetanse blant SMB-er i Vikenregionennb_NO
dc.title.alternativeDigital business transformation and strategic competence development : a study of digital maturity and competencies among SMEs in the Viken regionnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal