Show simple item record

dc.contributor.advisorGravdahl, Arne
dc.contributor.authorHusøy, Daniel Lunder
dc.date.accessioned2019-08-19T12:25:38Z
dc.date.available2019-08-19T12:25:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609202
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er utført ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som en del av mastergraden i fornybar energi. I de senere år har man sett en økende interesse i å produsere energien der man trenger den, ofte i urban områder, noe som fører med seg ulike utfordringer. Hovedmålet med oppgaven var å undersøke hvordan bygninger påvirker den årlige energiproduksjonen på små-skala vindkraft i urbane områder. Programmet WindSim ble brukt for å gjøre vindfeltberegninger. For å verifisere at WindSim er et tilstrekkelig program å bruke for slike oppgaver ble det gjort en valideringstest mellom en vindtunneltest og samme test simulert i WindSim. Samtidig med dette ble «blocking-file» funksjonen i WindSim utforsket. Resultatene viser at WindSim er et tilstrekkelig program å bruke til slike simuleringer og eksperimentet samsvarer godt med vindtunnel-testene som ble studert. Videre ble en case studie på Borg Havn i Fredrikstad utført. Med bakgrunn i valideringen som ble gjort, ble det videre foretatt en studie med hensyn på bygninger i nærheten av to lokasjoner. Resultatene fra studien viser en minimal effekt på den årlige energi produksjonen fra bygningene, sammenlignet med scenarioet uten bygninger. Ut ifra resultatene kan det konkluderes med at WindSim er et egnet program og bygningene ikke har en så stor effekt på den årlige energiproduksjonen.nb_NO
dc.description.abstractThis master´s thesis is completed as a part of the master’s degree in renewable energy at the Norwegian University of Life Science at Ås. As we can see in the later years, the interest for urban wind energy utilization is increasing and different challenges arise. The main objective of this thesis was to investigate how buildings affect the annual energy production on commercial-scale wind turbines in urban areas. The WindSim software was used to make wind field simulations and to construct simulation areas. To verify that WindSim is a sufficient software to use for such tasks, a validation test was made out of a wind tunnel experiment and the same experiment simulated in WindSim. The blocking-file function in WindSim was explored and used to build obstacles and buildings. The results show that WindSim is a sufficient software to use for such simulations and the experiment is well matched to the wind tunnel experiment studied. Furthermore, a case study at Borg Havn in Fredrikstad was carried out. Based on the wind tunnel verification that was done, a comparison between Borg Havn with and without buildings were done. The results of this study show a minimal effect from buildings on the annual energy production in urban areas.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFornybar energinb_NO
dc.titleUrban wind energy : the effect of obstacles and buildingsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal