Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØrka, Hans Ole
dc.contributor.advisorWesterfelt, Per
dc.contributor.authorLindsköld, Gustaf
dc.date.accessioned2019-08-12T11:35:25Z
dc.date.available2019-08-12T11:35:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607917
dc.description.abstractDöd ved är viktigt för många arter både som föda och boplatser. Totalt 39% av de rödlistade arterna som lever i skogen är beroende av död ved. Kulturskog innehåller mindre volym död ved och klenare död ved jämfört med naturskogar. Hänsynsområden upptäcks i fält och fjärranalys är ett hjälpmedel som kan användas som stöd. I denna studie undersöktes det om uppskattad diameter i brösthöjd (DBH) från lidar, marktäcke uppskattad från fjärranalys och ståndort inom mindre ytor på avverkningsanmälda områden kan användas för att hitta områden med större volymer av död ved och grov död ved. Resultaten visade att det inte går att använda DBH för att hitta ytor med höga volymer av död ved men däremot var det möjligt att hitta grov död ved. Marktäcke visade ingen signifikant skillnad mellan provytorna för volym död ved eller grov död ved. Provytor med ståndorter av grästyp och örttyp visade att de innehöll grova diametrar och höga volymer av död ved jämfört med lägre ståndorter. Det betyder att utifrån resultaten kan DBH från lidar användas för att hitta grov död ved och ståndort kan användas som stödjande faktor.nb_NO
dc.description.abstractDead wood is important for many species both as food and as nest sites. In total 39% of the forest living, red list species is dependent by dead wood. Managed forest contains smaller volumes of dead wood and more dead wood of smaller diameters compared to old growth forests. Conservation areas are discovered in the forest and as a supportive tool, remote sensing can be used. This study investigated if diameter at breast height (DBH) derived from lidar, dominating tree species and vegetation type could be used to find large volumes of dead wood and dead wood with large diameter. The results showed that it was not possible to use DBH to find smaller areas with high volumes of dead wood, but it could be used to find dead wood with large diameter. Dominating tree species did not show any significance for volume dead wood or dead wood with large diameter between sample plots. Sample plots containing vegetation type grass and herb showed results that it contained CWD and high volumes of dead wood compared to vegetation classified as lower types. This suggests that DBH derived from lidar could be used to find dead wood with large diameter and vegetation type could be used as a supporting factor.nb_NO
dc.description.sponsorshipSkogforsk, Sverigenb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLidarnb_NO
dc.subjectDød vednb_NO
dc.titleLuftburen laserskanning för identifiering av ansamlingar med grov död vednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal