Show simple item record

dc.contributor.advisorTerje, Holsen
dc.contributor.authorEkrene, Kristoffer Hutcheson
dc.contributor.authorTiller, Sondre Fossum
dc.coverage.spatialNorway, Akershus, Bærumnb_NO
dc.date.accessioned2019-07-05T11:52:41Z
dc.date.available2019-07-05T11:52:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603641
dc.description.abstractBakgrunnen for valg av tematikk i denne oppgaven er et resultat av vår felles nysgjerrighet på risiko i reguleringsprosessen. Vi har et ønske om nærmere å undersøke hvilke risikomomenter reguleringsprosessen innebærer og hva utviklere kan gjøre for å forbedre prosessen. Litteratur på fagområdet påpeker at reguleringsprosesser ofte er tidkrevende og tar lengre tid enn det plan og bygningsloven åpner for. Dette medfører økt risiko for utviklere, men også redusert forutsigbarhet til plansystemet som helhet. I den forbindelse har vi utformet problemstillingen “Hvordan kan eiendomsutviklere optimalisere reguleringsprosessen fra oppstartsmøte til vedtatt detaljregulering, som virkemiddel for å redusere den helhetlige risikoen?” Gjennom å svare ut problemstillingen mener vi at det vil gi oss en dypere forståelse av hvilke risikoelementer utviklerne møter, hvilke effekter risikoen kan medføre og hvilke metoder som kan benyttes for en mest mulig smidig og forutsigbar planprosess. Det er i denne oppgaven sett på optimalisering av reguleringsprosessen som et risikoreduserende tiltak sett fra utviklers ståsted. Det har samtidig vært viktig å kartlegge kommunens syn på problemstillingen. Dette for å se om kommunens syn på risikoelementer i reguleringsprosessen samsvarer med utviklers.nb_NO
dc.description.abstractThe objective of this paper is to explore the aspect of risk in the zoning process. This theme was a result of our mutual curiosity for the topic. We wanted to further explore and evaluate which risk factors that arise with the zoning process. Furthermore, we also wanted to know what real estate developers can do to improve this process. The literature points towards the zoning process as time demanding. In many, cases the time spent in this process far surpasses the time that the Planning and Building Act opens up for. This leads to a greater level of risk for the developer. At the same time this reduce the predictability for the system as a whole. This has been part of the motivation the create the following thesis: “How can one optimize the zoning process from the start meeting to the detailed zoning plan is approved, as a mean to reduce the complete risk profile for real estate developers?”. The purpose of the thesis questions is to get a deeper understanding of the underlying aspects, and to understand what kind of methods developers can use to mitigate the risk involved. The term optimize in this thesis is seen from the perspective of the real estate developers. At the same time we wanted our thesis to include the administration of the municipality´s thoughts on the issue.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRisikohåndteringnb_NO
dc.subjectBærum kommunenb_NO
dc.subjectPlan- og reguleringsprosessennb_NO
dc.titleEiendomsutvikling : risiko i reguleringsprosessennb_NO
dc.title.alternativeReal estate development : risk in the zoning processnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber128nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal