Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOkkenhaug, Gudny
dc.contributor.advisorHale, Sarah
dc.contributor.advisorFrench, Helen Kristine
dc.contributor.authorSkjennum, Karen Ane Frøyland
dc.date.accessioned2019-06-20T12:43:28Z
dc.date.available2019-06-20T12:43:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601571
dc.description.abstractTons of surplus contaminated soil from construction projects are landfilled as waste every year. Lack of appropriate methods to assess and evaluate the leaching and spreading of contaminants from soil prevents a comprehensive risk assessment, and thereby reuse. The purpose of this thesis was to evaluate a newly developed extended up-flow percolation column that enables chemical and physical characterization of contaminated soils in order to assess the true aspects of leaching and spreading. Another objective was to investigate the effect of soil compaction as a physical treatment to reduce leaching and spreading from contaminated soil. Two soils of different origin and with distinct contaminant levels were characterized using the extended up-flow percolation column to meet the objectives of this thesis. To investigate the effect of compaction, one of the soils was characterized at two compaction modes. The results of contaminant leaching were compared with results from a standard batch leaching test and total contaminant concentration analysis. Contaminant spreading was considered using hydraulic conductivity derived from i) the extended up-flow percolation column and ii) empirical formulas. The experimental outcomes demonstrated that the extended up-flow percolation column yielded a more accurate evaluation of leaching and spreading of contaminants. By considering chemical and physical aspects present under field conditions, that are ignored in batch tests and empirical formulas, the extended up-flow percolation column can be used to assess the true risk of reuse for a variety of soils. Physical compaction was not found to reduce the leaching of the elements of concern, but a less extensive contaminant spreading was observed as a result of lowered hydraulic conductivity in the soil.nb_NO
dc.description.abstractHvert år deponeres store mengder forurenset overskuddsjord fra byggeprosjekter. Gjenbruk av lett forurenset jord er begrenset som følge av mangel på hensiktsmessige metoder for vurdering av utlekking og spredning av forurensninger. Formålet med denne masteroppgaven var å vurdere utlekking og spredning gjennom uttesting av en nylig utviklet metode, en utvidet kolonnetest, som muliggjør en kombinert kjemisk og fysisk karakterisering av forurenset jord. Oppgaven undersøkte også effekten av jordkomprimering som en fysisk behandlingsmetode for å redusere utlekking. To forskjellige jordtyper med ulik forurensningsgrad ble karakterisert med den utvidede kolonnetesten. Effekten av komprimering ble undersøkt ved å pakke én av jordprøvene inn i den utvidede kolonnetesten på høy og lav pakningsgrad. Utlekkingsresultatene ble sammenliknet med utlekkingsresultater fra standardiserte ristetester og analyser av totalkonsentrasjonene av forurensningene. Forurensningspredningen ble vurdert basert på den hydrauliske konduktiviteten i) målt fra de utvidede kolonnetestene og ii) med empiriske formler som i stor grad benyttes i dag. Resultatene viste at den utvidede kolonnetesten er godt egnet for å evaluere utlekking og spredning av forurensninger. Ved å ta hensyn til viktige kjemiske og fysiske jordparametere som dominerer i felt, og som ikke inkluderes i ristetester og i empiriske formler, kan metoden gi et godt bilde på den faktiske risikoen ved gjenbruk av en rekke ulike jordtyper. Fysisk komprimering ga ingen reduksjon i utlekking av forurensninger, men forurensningsspredningen ble redusert som følge av en lavere hydraulisk konduktivitet i jorda.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectContaminationnb_NO
dc.subjectCircular economynb_NO
dc.subjectForurensingnb_NO
dc.subjectHydraulisk konduktivitetnb_NO
dc.subjectSirkulær økonominb_NO
dc.subjectAvfallnb_NO
dc.subjectJordnb_NO
dc.titleContaminated soil : waste today, resource tomorrow? : coupling hydraulic conductivity and leachability in soil characterization : a lab based studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.description.localcodeM-MINAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal