Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMyrmel, Mette
dc.contributor.authorGranås, Julie Bunes
dc.contributor.authorHasselgård, Camilla Krogstad
dc.contributor.authorLydersen, Charlotte Sigrid Marie
dc.date.accessioned2019-06-06T11:50:36Z
dc.date.available2019-06-06T11:50:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600160
dc.description.abstractI denne litteraturstudien har vi undersøkt effekten av tilgjengelige vaksiner mot FeLV, og samtidig drøftet validiteten av de foreliggende resultatene. Det er store forskjeller i design av studiene, noe som gir varierende resultater for samme vaksine og samtidig gjør sammenligning av dem krevende. Av studiene vi har valgt å inkludere gjør vaksinen Nobivac® feline 2-FeLV det gjennomgående godt. Vaksinen gir tilstrekkelig beskyttelse mot persistent antigenemi i tre av tre hovedstudier hvor denne har blitt testet. Denne vaksinen er per dags dato ikke tilgjengelig på det norske markedet, og bør på sikt vurderes å bli godkjent til bruk i Norge. Dersom katten allerede har utviklet persistent antigenemi, vil fokuset flyttes til palliativ og symptomatisk behandling. Katter med persistent antigenemi vil være i en viremisk tilstand, og vil derfor på sikt utvikle FeLV-relaterte sykdommer. Lymfom og sekundære infeksjoner er blant de mest vanlige og her finnes det en rekke medikamenter og tiltak som kan bedre livskvaliteten i denne perioden. Eutanasi er et alternativ og ved hjelp av utarbeidet lovverk, retningslinjer og kjennskap til katters kroppsspråk vil denne avgjørelsen kunne tas på et bedre kunnskapsgrunnlag. Her må livskvantitet balanseres mot god livskvalitet gjennom en åpen dialog med dyrets eier og andre kollegaer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleForebygging av sykdom knyttet til felint leukemivirus og pleie av den viremiske pasienten - med fokus på vaksinering og dyrevelferdnb_NO
dc.typeBachelor thesis
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.description.localcodeB-DYR


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal