Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLillebye, Einar
dc.contributor.authorKvalheim, Martha
dc.coverage.spatialNorway, Akershusnb_NO
dc.date.accessioned2019-05-07T13:46:04Z
dc.date.available2019-05-07T13:46:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2596853
dc.description.abstractHvordan oppnå man en bærekraftig byutvikling? Bakgrunnen for denne masteroppgaven er temaet bærekraftig byutvikling og hvordan man oppnår en slik utvikling. Oppgaven har som mål å undersøke hva bærekraftig byutvikling er, samt å etablere prinsipper for hvordan man kan oppnå dette. Når man snakker om bærekraftig byutvikling, handler det ofte om fokus på klima og miljø, økonomi og sosial bærekraftighet. Den kompakte byen blir ofte trukket frem som selve symbolet på bærekraftig byutvikling. Dette fordi den søker en balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig utvikling. Oppgaven består av gjennomgang av politiske og juridiske føringer, teori og en case-studie. Det har blitt undersøkt hva bærekraftig byutvikling er, hvilke føringer som foreligger og Norge har forpliktet seg til, samt hvordan man bør planlegge for å oppnå akkurat dette. Ut ifra dette er det etablert noen prinsipper for hvordan man oppnår bærekraftig byutvikling. Siste del av oppgaven presenterer et løsningsforslag for hvordan man kan oppnå en bærekraftig byutvikling, med Lørenskog sentrum som eksempel. Her vil de presenterte prinsippene ligge til grunn for forslaget.nb_NO
dc.description.abstractHow to achieve sustainable urban development? The background for this master thesis is the topic of sustainable urban development and how to achieve such a development. The purpose of the assignment is to investigate sustainable urban development and to establish principles for how to achieve this. When talking about sustainable urban development, it is often about focus on climate and environment, economy and social sustainability. The compact city is often seen as the symbol of sustainable urban development. This is because it seeks a balance between economic, social and environmental development. The assignment consists of a review of political and legal guidelines, theory and case study. It has been examined what sustainable urban development is, which guidelines exist, and Norway has committed to, and how to plan to achieve this. Based on this, some principles have been established for how to achieve sustainable urban development. The last part of the thesis presents a suggested solution for how to achieve sustainable urban development. Using Lørenskog centre as an example, the suggested principles will be the basis for the proposal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBærekraftig utviklingnb_NO
dc.subjectSustainable developmentnb_NO
dc.subjectUrban planningnb_NO
dc.subjectByplanleggingnb_NO
dc.titleBærekraftig byutvikling i Lørenskognb_NO
dc.title.alternativeSustainable urban development in Lørenskognb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal