Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKohler, Achim
dc.contributor.advisorHorn, Svein Jarle
dc.contributor.advisorShapaval, Volha
dc.contributor.advisorStenstrøm, Yngve
dc.contributor.authorKosa, Gergely
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-01-10T09:13:04Z
dc.date.available2019-01-10T09:13:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-575-1500-3
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580109
dc.description.abstractMicroorganisms have been considered for nearly a century for the production of economical and useful oils, but only in the past two or three decades they have been used commercially. These single cell oils contain high amount of polyunsaturated fatty acids (PUFA), mainly for human consumption as infant formulas and dietary supplements, although some are used for feeding farmed fish, poultry, and pigs. PUFA are critical nutrients for the prevention of several diseases, such as cardiovascular disease, diabetes, and cancer. Moreover, they contribute to the health of brain and eye. Production of the high-value PUFAs is based on the heterotrophic cultivation (usually on glucose) of various fungi and marine microorganisms. Another emerging application field of microbial oils is the production of biodiesel. Lately, there has been serious concern about first-generation biodiesel (from palm oil, rapeseed oil etc.) because of the food versus fuel debate, while second-generation biodiesel (non-edible plants, waste oil, and animal fat) might not be enough to completely substitute crude oil. Therefore, there is a rapidly-growing interest in microbial oils as sources of third-generation biodiesel. Yeast and fungi are especially interesting because they can grow on cheap substrates, such as raw glycerol or lignocellulosic waste, contributing to the development of an economically sound alternative to fossil fuels.nb_NO
dc.description.abstractMikroorganismer har i nesten et århundre blitt vurdert for produksjon av nyttige og økonomisk gunstige oljer. Men bare de siste to-tre tiårene har de blitt brukt kommersielt. Disse oljene inneholder en høy mengde flerumettede fettsyrer (PUFA), og har hovedsakelig blitt brukt til konsum som barnemat og kosttilskudd. Også noe brukes til fôring av oppdrettsfisk, fjærfe og griser. PUFA er et viktig næringsstoff for å forebygge flere sykdommer, for eksempel kardiovaskulare sykdommer, diabetes og kreft. Videre er også PUFA gunstige for hjerne og øyne. Produksjon av høyverdige PUFAer som er basert på heterotrofisk dyrking (vanligvis glukose) av ulike sopp og marine mikroorganismer. Et annet voksende bruksområde for mikrobielle oljer er produksjonen av biodiesel. Den siste tiden har de vært uttrykt bekymring rundt førstegenerasjons biodiesel (fra palmeolje, rapsolje etc.) på grunn av matressursene som denne produksjonen begrenser. Andre generasjon biodiesel (ikke spiselige planter, avfallsolje og animalsk fett) har ikke hatt potensiale til å erstatte fossil råolje full ut. Derfor er det en raskt voksende interesse for mikrobielle oljer som kilder til tredje generasjons biodiesel. Gjær og sopp er spesielt interessante siden disse kan vokse på billige substrater som rå glyserol eller lignocelluloseavfall. Dette er noe som bidrar til utviklingen av et økonomisk forsvarlig alternativ til fossile brensler.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2018:20
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFilamentous funginb_NO
dc.subjectHigh-throughput screeningnb_NO
dc.subjectSingle cell oilnb_NO
dc.subjectPUFAnb_NO
dc.subjectBiodieselnb_NO
dc.subjectFTIR spectroscopynb_NO
dc.titleHigh-throughput screening of filamentous fungi for single cell oil production by microplate cultivation and FTIR spectroscopynb_NO
dc.title.alternativeHigh-throughput screening av mugg for oljeproduksjon ved kultivering på mikrotiterplater og FTIR-spektroskopinb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 234258nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal