Show simple item record

dc.contributor.advisorVatn, Arild
dc.contributor.advisorAlfnes, Frode
dc.contributor.advisorKaarhus, Noragric
dc.contributor.authorHeller, Marit
dc.date.accessioned2018-11-20T09:42:31Z
dc.date.available2018-11-20T09:42:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573888
dc.description.abstractI en verden der naturressursene forbrukes i et stadig raskere tempo og forringelsene av miljøet øker, er det stadig viktigere å fremme og legge til rette for adferd som er miljømessig bærekraftig. Ulike typer politikk er innført for å løse disse utfordringene, og bruken av økonomiske insentiver har blitt populært for å forsøke å oppnå miljømessig bærekraft. Derimot har forskning i de siste tiårene rapportert at å bruke et økonomisk insentiv ikke er like enkelt som man kanskje skulle tro. I noen tilfeller kan det til og med gi det motsatte resultatet av det som var ment da en innførte det økonomiske insentivet. Derfor krever det gjennomtenkte vurderinger, med tanke på hva som karakteriserer individers motivasjon og adferd, for å kunne fremme eller legge til rette for miljømessig bærekraftig adferd gjennom bruk av økonomiske insentiver. Samfunnsvitenskapene tilbyr ulike teoretiske perspektiver og tilnærminger om dette emnet, og som resulterer i ulike politiske råd. En måte å skille mellom samfunnsvitenskapelige teorier er å forstå hvordan de forklarer sosiale fenomener, det vil si om de forklarer sosiale fenomener ved å fokusere på individet eller på sosiale strukturer.nb_NO
dc.description.abstractIn a world where natural resources are consumed at an ever-faster pace and environmental degradation escalates, it has become increasingly important to promote and facilitate for environmentally sustainable behavior. Different kinds of policies are implemented to address these challenges and the use of economic incentives has become popular to try to obtain environmental sustainability. However, research over the last decades report that to use economic incentive is not as straightforward as one might think. In some cases, to implement an economic incentive can even give the opposite result of what was intended. Hence, to promote or facilitate for environmentally sustainable behavior through the use of economic incentives calls for a thoughtful engagement with what characterizes individuals' motivation and behavior. Social sciences offer different perspectives and approaches when theorizing about this topic resulting in different kinds of policy advice. One way to distinguish between theories in social sciences is to understand how they explain social phenomena, that is, whether they explain social phenomena through focusing at the individual or at social structures.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2017:76
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEconomic incentives in household waste management : just a waste? : a relational approach to agents and structures in household waste sortingnb_NO
dc.title.alternativeØkonomiske insentiver i forvaltningen av husstanders avfallssortering : bare bortkastet? : en relasjonell tilnærming til agenter og strukturer i husstanders avfallssorteringnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal