Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThiis, Thomas Kringlebotn
dc.contributor.advisorHøibø, Olav Albert
dc.contributor.authorAmthor, Hannah Skaar
dc.date.accessioned2018-11-12T09:11:01Z
dc.date.available2018-11-12T09:11:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571934
dc.description.abstractDenne studien undersøkte effekten av tetthet, tilsetting av leire og behandling av nanocellulose (CNF) på trefiberplater laget av Norske Skog Saugbrugs i Halden, Norge. Bakgrunnen for produksjon av fiberplatene var at Norske Skog hadde mye fibermasse til overs som ikke kunne brukes til papirproduksjon fordi fiberen var for grov. Resultatet er en fiberplate som er laget av miljøvennlige materialer uten bruk av syntetiske bindemidler. Platene ble produsert av termomekanisk masse (TMP). To typer fibermasse ble testet ut; en raffinert med 1100 kWh / tonn og den andre med 1600 kWh / tonn. I alt ble 19 plater testet, 5 av dem hadde 20% leire tilsatt. 11 plater hadde en overflatebehandling av CNF og leire. Følgende egenskaper ble testet: Tetthet, e-modul, bøyefasthet, trykkfasthet, hardhet, varmeledningsevne og brannegenskaper. Analysen viste at tetthet, raffineringsenergi og overflatebehandling hadde en signifikant effekt for flere av de undersøkte egenskapene. Høyere energinivå (1600 kWh / tonn) ga høyere tetthetsnivåer, noe som resulterte i høyere mekanisk styrke. Type 1600 gir bedre bøyefasthet og hardhet. Ingen signifikant effekt for trykkfasthet, e-modul, varmeledningsevne og brannprøve ble funnet. Tilsetning av leire hadde en positiv effekt på brannegenskaper og ga lavere trykkfasthet, men ingen forskjell ble funnet for bøyefasthet, hardhet, e-modul og varmeledningsevne. Viresiden hadde de høyeste verdiene for e-modul, bøyefasthet og hardhet, men hadde kun en signifikant effekt for bøyefasthet og hardhet. Et tykkere lag av CNF-behandling eller CNF tilsatt i fibermassen er trolig nødvendig for å få en betydelig effekt av CNF.nb_NO
dc.description.abstractThis study examined the effect of density, addition of clay and treatment of nanocellulose (CNF) had on wood fibre boards made at Norske Skog Saugbrugs mill in Halden, Norway. The background for the production of fibre boards was that Norske Skog had a lot of fibre pulp left overs that could not be used for paper production because the fibre was too rough. The result is a fibre board made of environmentally friendly materials without the use of synthetic binders. The boards were produced from thermomechanical pulp (TMP). Two types of pulp were tested; one refined with 1100 kWh/metric ton and the other with 1600 kWh/metric ton. In all 19 boards were tested, 5 of them had pulp with 20 % clay added. 11 boards had a treatment combination of CNF and clay. The following properties were tested: Density, Modulus of Elasticity (MOE), Modulus of Rupture (MOR), compressive strength, hardness, thermal conductivity and fire properties. Analysis showed that density, refining energy and surface treatment significantly affected several of the properties investigated. Higher energy level (1600 kWh/ton) gave higher density levels which resulted in higher mechanical strength. Type 1600 provide better MOR and hardness, but no significant effect on compressive strength, MOE, thermal conductivity and fire test was found. Addition of clay had a positive effect on fire properties and gave lower compressive strength while no difference was found for bending strength, hardness, MOE and thermal conductivity. The wire side gave the highest MOE, MOR and hardness values; but had only a significant effect on MOR and hardness. A thicker layer of CNF treatment or CNF added to the pulp is probably needed to get a significant effect of CNF.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFactors affecting pressure resistant insulation wood fibre boardsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal