Show simple item record

dc.contributor.advisorFredman, Peter
dc.contributor.advisorHaukeland, Jan Vidar
dc.contributor.authorBjörnsdóttir, Anna Lind
dc.coverage.spatialScandinavianb_NO
dc.date.accessioned2018-10-30T15:05:09Z
dc.date.available2018-10-30T15:05:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570242
dc.description.abstractNaturbasert turisme er et av de raskest voksende områdene av reiselivsnæringen i verden. Naturen har vært en nøkkelattraksjon i nordlige land som Norge, Sverige og Finland i flere tiår. Derfor har kommersielle aktører interesse for å fokusere sin innovasjon og produktutvikling i sammenheng med nye trender og kommersielle muligheter. Denne foreslåtte undersøkelsen drar til en strukturell tilnærming for å identifisere trender i naturebasert turisme, i Norge, Sverige og Finland, med potensiell største innvirkning på kommersielle muligheter. Etterfulgt av en analyse av deres underliggende drivere, tilhørende utfordringer, og muligheter ved hjelp av en utforskende Delphi-metode. Den høyest rangerte turismeopplevelsen for Norge var å oppleve lokal kultur og lokalt produserte produkter. For Sverige var topputviklingen naturopplevelser og høy kvalitet tjenester og fasiliteter. For Finland var topptrenden fysisk aktivitet og fitness i naturen. I tillegg ble drivere, utfordringer og muligheter for disse trendene presentert. Hvert land ser ut for å ha sitt eget fokus på rekke naturbaserte turistaktiviteter. Norge med høy fokus på friluftsliv, Sverige på luksus og enkel eventyr og Finland på helse og velvære. Denne forskningen er en del av BIOTOUR forskningsprogrammet, finansiert av norsk Forskningsråd. Et av hovedmålene med BIOTOUR-programmet er å identifisere trender i naturbasert turisme, og utfordringene og mulighetene disse trendene kan presentere. Det er et samarbeid mellom forskere i Norge, Sverige, Finland, Sveits og USA, for å undersøke utviklingen av naturbasert turisme i de kommende årene (Www.nmbu.no/biotour).nb_NO
dc.description.abstractNature based tourism is one of the fastest growing areas of the tourism industry in the world. Nature has been a key attraction in Northern countries, such as Norway, Sweden, and Finland for decades. Therefore, the commercial initiators have interest in focusing their innovation and product development in correlation with emerging trends and viability prospects. This proposed research aspires a structural approach for identifying the trends in nature based tourism, in Norway, Sweden, and Finland, with the potential largest impact on commercial opportunities. Followed by an analysis of their underlying drivers, associated challenges, and opportunities by means of an explorative Delphi method. The highest-ranking tourism experience trend for Norway was to experience local culture and locally produced products. For Sweden, the top trend was nature experiences and high quality services and facilities. And finally, for Finland, the top trend was physical activity and fitness in nature. Additionally, drivers, challenges, and opportunities for these trends were presented. Each country seems to have its own focus on the range of nature based tourist activities. Norway with a high focus on outdoor recreation, Sweden on luxury and soft adventure and Finland on health and wellness. This research is a part of the BIOTOUR research program, funded by the Norwegian Research Council. One of the main objectives of the BIOTOUR programme is to identify trends in nature based tourism, and the challenges and opportunities these trends may present. It is a cooperation between researchers in Norway, Sweden, Finland, Switzerland and The United States, for investigating the development of nature based tourism in coming years (www.nmbu.no/biotour).nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNature Based Tourismnb_NO
dc.subjectDelphi Methodnb_NO
dc.subjectTrend Forecastingnb_NO
dc.subjectBIOTOURnb_NO
dc.titleNature based tourism trends : an analysis of drivers, challenges and opportunitiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO
dc.relation.projectBIOTOURnb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal