Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlmås, Åsgeir R.
dc.contributor.advisorArp, Hans Peter
dc.contributor.authorLilleeng, Øyvind
dc.date.accessioned2018-10-30T09:52:08Z
dc.date.available2018-10-30T09:52:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570085
dc.descriptionQuantification and identification of microplastic using density separation and FTIR analysisnb_NO
dc.description.abstractMicroplastics are becoming more frequently detected in all natural environments worldwide as global demand for plastic production continues to rise and studies related to microplastic research are becoming more prevalent. Marine sediments are hypothesized by many researchers to be a major sink for microplastics as they will sink to the ocean floor over time due to size and density modifications in open waters. Microplastic research has become a stimulated topic receiving increasing attention globally. To this date, there is no standard analytical protocol for microplastic quantifications and identification, leading to dissimilarities in methods and less comparability between studies. This thesis investigates two separate benthic sediments, one being deep-sea sediments from the Norwegian Continental Shelf and the other river sediment from Rio Almendares (Cuba). Sediment samples were investigated for microplastic using density separation, purification, and polymer identifications practicing both visual analysis and FTIR analysis.nb_NO
dc.description.abstractMikroplast i naturen blir i økende grad påvist i stadig flere miljøtyper ettersom den globale etterspørselen etter plast fortsetter å stige, og studier relatert til mikroplastforskning blir stadig mer utbredte. Enkelte forskere mener at havbunnen utgjør et reservoar for akkumulert mikroplast. Gjennom biologiske-, kjemiske- og mekaniske prosesser i marine omgivelser vil plastpartikler gjennomgå størrelses- og tetthetsendringer, noe som igjen kan føre til at mikroplast sedimenterer til havbunnen. Forskning på mikroplast er for tiden et høyrelevant tema som i økende grad får oppmerksomhet på et globalt nivå. Per dags dato finnes det ingen standardisert analytisk protokoll for kvantifisering og identifisering av mikroplast i havsedimenter. Store metodiske forskjeller innad i forskningsmiljøene påvirker blant annet sammenlignbarheten av resultatene på tvers av studier, noe som gjør det vanskelig å påvise en signifikante forskjell. Denne oppgaven undersøker to ulike typer sedimenter; et utvalg av dybhavsliggende sediment fra norsk kontinentalsokkel (NCS) og elvesedimenter fra Rio Almendares (Cuba). Sedimentprøvene ble undersøkt for mikroplast ved bruk av tetthetsseparasjon, kjemisk nedbrytning av organisk materiale og identifisering ved hjelp av både visuell analyse og FTIR-analyse.nb_NO
dc.description.sponsorshipNGI ; WEATHER-MIC: JPI Oceansnb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectFTIRnb_NO
dc.subjectThe Norwegian Continental Shelfnb_NO
dc.subjectRio Almendaresnb_NO
dc.subjectHavananb_NO
dc.subjectCubanb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectRiversnb_NO
dc.subjectSedimenternb_NO
dc.subjectSedimentsnb_NO
dc.subjectPolymersnb_NO
dc.titleThe presence of microplastics on the Norwegian Continental Shelf and in Rio Almendares, Havananb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.description.localcodeM-MINAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal