Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNilsen, Vegard
dc.contributor.advisorSkjæveland, Trine
dc.contributor.authorAlani, Omar Salem
dc.coverage.spatialNorway, Askernb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T11:10:02Z
dc.date.available2018-10-11T11:10:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567619
dc.description.abstractDen globale oppvarmingen fører til klimaendringer i Skandinavia. Dette vil gi økende nedbørintensiteter i mesteparten av Norge. Hyppigheten av flommer har økt, grunnet dårlig klimatilpasning. Et eksempel er flommen i Danmark 2011. Asker kommune opplevde flom høsten 2016. Det var store mengder vann som førte til avrenning i den østlige delen av kommunen ved den lukkede Hvalsbekken. Derfor er kommunen nå i ferd med å gjenåpne Hvalsbekken for å redusere flomproblemet. Denne oppgaven analyserer en mulig løsning til flomproblemet langs Reistadveien hvor det flommet store mengder vann i kjellere til en del hus langs veien. Dette skjedde bl.a. på grunn av at inntaksristene ble tettet av planter og andre rester. Enda en grunn har vært store økninger i nedbørintensiteter hvert år.nb_NO
dc.description.abstractGlobal warming leads to change in climate, especially in countries of Scandinavia. This leads to rising the intensity of precipitation in areas such Norway. The frequency of flooding has increased due to poor climate adoption. An example is the flood in Denmark in 2011. Asker experienced flooding in autumn of 2016. There were large amounts of runoff in the eastern part of Asker in Hval’s brook (Hvalsbekken). Therefore the municipality is now reopening Hval’s brook to reduce surface runoff. This thesis analyzes flood problems along Reistad road (Reistadveien) where there flooded large amounts of water into private basements. The sewage gratings along Reistad road were plugged by plants and other residues. Those rests taken by the runoff from rain. Another reason has also been the increase of intensity of precipitations every year.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectVannlinjeberegningernb_NO
dc.subjectFlomnb_NO
dc.titleEvaluering av flomtiltak i Reistadveien i Asker kommunenb_NO
dc.title.alternativeEvaluation of flood protection measures in Reistadveien in Asker municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal