Show simple item record

dc.contributor.advisorGeir, Aamodt
dc.contributor.advisorFlem, Elmira
dc.contributor.authorEnglund, Elin
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-08-16T12:09:37Z
dc.date.available2018-08-16T12:09:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558268
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Virale luftveisinfeksjoner hos barn er en av de vanligste årsakene til at barn oppsøker helsetjenesten i Norge i dag. Flere studier viser påvisning av koinfeksjoner i omlag 30 % av barn med luftveisinfeksjoner, men den prognostiske rollen disse virale interaksjonene utgjør er ikke like klart. Det er blandede funn på både forekomst og risikofaktorer for sykehusinnlagte barn med koinfeksjoner. Hensikten med denne studien var å kartlegge forekomst av koinfeksjoner hos luftveissyke barn behandlet på sykehus i Norge. I tillegg ville vi identifisere pasienter med koinfeksjoner og risikofaktorer knyttet til disse. Kunnskapen om slike risikofaktorer for koinfeksjoner vil være nyttig i senere helsefremmende arbeid. Metode: Studien omhandler 2528 luftveissyke barn behandlet på sykehus. Prosjektet er et delprosjekt gjennomført i regi av forskningsnettverket NorEPIS (Norwegian Enhanced Immunisation Surveillance Network) etablert av Folkehelseinstituttet (FHI). Det benyttes et utvalg av pasienter med luftvei- og annen akutt sykdom rekruttert fra barnemottakene ved fem norske sykehus fra to influensasesonger (2015-2017). PCR nasofarynksaspirat ble tatt av barnet innen de første 48 timer på sykehuset, og analysert ved de respektive sykehuslaboratoriene. Prøven ble analysert avhengig av sykehus, men hovedsakelig for respiratorisk syncytial virus, influensa virus, humant rhinovirus og 11 andre smittestoff. Det ble samlet inn opplysninger om barnets helse og klinisk diagnostikk på spørreskjemaer. Resultater: Av de 2528 inkluderte barna hadde 314 (12,4 %) påviste koinfeksjoner (2 eller fler virus). Av disse var det 33 barn (1 %) som hadde 3 eller fler påviste virus. Den vanligste kombinasjon blant de doble koinfeksjonene var RSV/HRV etterfulgt av RSV/AdV. Resultater fra regresjonsanalyser viste en signifikant sammenheng mellom nakkestivhet og risiko for koinfeksjoner, der det ble påvist en 6,92 ganger større risiko for koinfeksjoner for de som var nakkestive (95% KI; 1,20-39,69). Resultater viste også en signifikant sammenheng mellom bruk av antivirale midler og risiko for koinfeksjoner (p=0,014). Konklusjon: Studien har vist en forekomst av ulike smittestoff hos luftveissyke barn i Norge, og at en relativt stor andel av infiserte barn har en påvisning av mer en ett virus. Studien er med på å skape et klinisk bilde av epidemiologien til luftveissyke barn, og hvilke sammenhenger det er mellom koinfeksjoner og bakenforliggende faktorer. Resultatene både støtter opp om og fraviker funn i liknende studier. Studien har identifisert viktige faktorer for koinfeksjoner og hvilke virus som ofte opptrer sammen. Den vil være til hjelp for å fange opp barn med koinfeksjoner.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Respiratory infections play a key role in disease burden in childhood. The epidemiological and clinical importance of co-infections (a detection of more than one pathogen) is not entirely clear, as results from previous studies show divergent findings regarding both prevalence and severity of disease. Methods: We performed a cross-sectional study in children under 18 years of age with respiratory- and other acute diseases treated at five Norwegian hospitals to assess the prevalence and epidemiological characteristics of co-infections. We enrolled children <18 years during two study-seasons December 2015 - May 2016 and October 2016 - May 2017. Nasopharyngeal samples were collected from all enrolled children, and analyzed using polymerase chain reaction (PCR) for both viral and selected bacterial respiratory pathogens. Results: Among the 2528 patients included in our study (median age 13 months, IQR 4-25), 1280 (51%) had a detection of single virus, 281 (11%) had a co-infection with two viruses, and 33 (1%) had a detection of <3 viruses, and 934 (37%) patients had no virus detected. The most frequently detected viruses were RSV (40%) and rhinoviruses (29%), whereas the proportions of other viruses and bacteria were ≤8%. Rates of co-infections were highest for RSV/HRV (36%), RSV/AdV (19%) and RSV/FLU (10%), and lowest for any co-infection with mycoplasma (0.3%). In adjusted logistic regression we found that neck stiffness and antiviral agents were significantly associated with a higher risk of co-infections (p<0.05), and that being treated at Østfold Hospital had a lower probability of being infected with multiple viruses (OR 0.31, 95% CI; 0.10-0.97). No significant differences by gender, age, length of hospitalization, clinical severity score or fever were found. Conclusions: In our study, RSV was the most frequently detected pathogen among children hospitalized with respiratory symptoms. The rate of co-infection was 12.4% and the combination of RSV/HRV was the most prevalent co-infection detected. Children with co-infections did not appear to have a more severe disease, whereas having neck stiffness at presentation and receiving antiviral agents appeared to increase the probability of having co-infections.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRespiratory infectionsnb_NO
dc.subjectHuman rhinovirusnb_NO
dc.subjectRespiratory syncytial virusnb_NO
dc.subjectInfectious diseasesnb_NO
dc.subjectLuftveisinfeksjonernb_NO
dc.titleForekomst og risikofaktorer av koinfeksjoner hos barn <18 år med luftveissykdom behandlet ved norske sykehusnb_NO
dc.title.alternativeOccurrence and risk factors of co-infections in children <18 years with respiratory disease treated at Norwegian hospitalsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal