Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVaslestad, Jan
dc.contributor.authorØdegaard, Stig Herman
dc.date.accessioned2018-06-04T08:43:24Z
dc.date.available2018-06-04T08:43:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500119
dc.description.abstractMilitær terrengmobilitet kan betraktes med et makroperspektiv og et mikroperspektiv. Makroperspektivet er overveiende når det kommer til ressursbruk og forskning for militær terrengmobilitet, nasjonalt og internasjonalt. Det er lite militært arbeid i nyere tid som fokuserer på presis bruk av ingeniørteknologi med kunnskap og ferdigheter på avdelingsnivå. Denne studien fokuserer på mikroperspektivet. Sedentær torv er en utfordring for mekaniserte landstyrker fordi dette er en betydelig andel av et nordisk manøverrom. Kvalifiserte ingeniørrekognoserings soldater bør kunne måle, tolke og kalkulere områder med torv for mobilitet. Dette med hensyn på sin tradisjonelle rolle som ingeniørsoldater. Studien søker å finne drivende faktorer som enkelt kan måle og tolke torv med feltmålinger som gir tilstrekkelig informasjon til å kalkulere bæreevnen til torv. Studien belyser behov for kunnskap og orienterer mot en løsning for å svare på problemformulering; hvordan enkelt måle, tolke og kalkulere torvs bæreevne for korttidslast? Dette i den hensikt å muliggjøre konservative vurderinger for å sikre egne landstyrkers mobilitet. Innledningsvis har litteraturstudien innen grunnleggende geoteknikk og terramechanics lagt vekt på teorier om bæreevne og drivende faktorer som kan måles med enkle feltmålinger. Dette har ført til utvikling av en manuell målemetode og modifisering av et Cone Penetration Test-apparat. Dette er benyttet under feltforsøk for å måle stivheten i underliggende torv lag. Feltforsøket med analyse viser lovende resultater. Det er lagt vekt på at testen eventuelt skal kunne utføres av militært personell med enkle hjelpemidler. Resultatene i studien er et teoretisk potensiale forfattet som et testdesign for innsamling av målbare data med et bevameter. Hvis testene i testdesignet gjennomføres og data analyseres vil sannsynligvis dette kunne løse problemformuleringen empirisk. Det er favorisert løsninger hvor militært personell med enkelt materiell kan utdannes og trenes til å kalkulere kortidslast på torv. Resultatene definerer også utviklingspotensialer av testdesignet som kan bidra til å løse flere utfordringer ved terrengmobilitet enn torv alene.nb_NO
dc.description.abstractMilitary mobility in the terrain can be viewed at as a macro perspective and a micro perspective. The macro perspective is predominant when it comes to the use of resources and research for military terrain-mobility, nationally and internationally. There haven’t been a lot of military work in recent times that focuses on the precise use of engineering technology with knowledge and skills, at the level of subunits. This study focuses on this micro perspective.nb_NO
dc.description.sponsorshipForsvaretnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMilitær terrengmobilitet : sedentær torvnb_NO
dc.title.alternativeMilitary terrain-mobility : sedentary peatnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal