Show simple item record

dc.contributor.advisorHem, Lars J.
dc.contributor.authorNæs, Karoline
dc.date.accessioned2018-06-04T08:33:19Z
dc.date.available2018-06-04T08:33:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500112
dc.description.abstractLekkasjer er et problem verden over, Norge kan anses som en værsting på verdensbasis når det kommer til mengden vann som lekker ut i grunnen. Her til lands er det god tilgang på vann og relativt rent vann som krever lite rensing. Dette er ikke en selvfølge verden over og derfor har det blitt større fokus på lekkasjereduksjon. Denne oppgaven tar for seg årsaker til lekkasjer og hvordan det kan jobbes med fokus på optimal lekkasjereduksjon. Videre brukes tiltakene til å se på Nedre Eiker kommune, hvordan lekkasjereduksjon foregår der og hvordan det kan gjøres bedre. Nedre Eiker kommune er med på et interkommunalt samarbeid som heter Godt Vann Drammensregionen. Underlagt dette samarbeidet er det en fokusgruppe som arbeider med lekkasjereduksjon med hovedplan 2010-2021, der mål og strategi er definert for samarbeidet. For at dette skal bli en suksess, kreves det at samarbeidskommunene arbeider på egenhånd i tillegg. Siste del av oppgaven blir fremstilt som en case for Nedre Eiker kommune. Der presenteres informasjon om kommunen, hva som har blitt gjort og hvordan situasjonen er i forhold til lekkasjereduksjon per 2017. Ved bruk av teorien rundt lekaksjereduksjon og den tekniske gjennomgangen, som viser hvordan tiltakene kan brukes, utredes en strategi for Nedre Eiker kommune. Strategien som blir utviklet tar utgangspunkt i IAM´s metode med strategisk, taktisk og operasjonelt plan. Resultatet av strategien er at Nedre Eiker kommune burde utarbeide en egen strategi, og mål for kommunen. Man bør ta utgangspunkt i målene som er utviklet i gjennom samarbeidet i GVD. De kortsiktige tiltakene som er fremstilt i denne oppgaven burde implementeres, som et grunnlag å jobbe ut ifra. Tiltakene er: • Bedre soneinndeling o Med mulig implementering av trykksoner • Optimalisere dataregistrering i analyseverktøyet GIS for å kunne kvalifisere strategien • Klassifisere ledningsnettet i kommunen, for å kunne jobbe strategisk med rehabilitering • Utarbeide økonomisk lekkasjenivå for kommunen • Ha strengere krav til reparasjoner av private stikkledninger.nb_NO
dc.description.abstractLeaking water is a huge problem in the world. Compared in the world, Norway may be seen as one of the top countries with high level of leakage. In Norway, there is good coverage in water resources and it is relatively clean as it is. The amount of water resource is not common throughout the world. Therefore, it has become higher focus on leakage reduction the past decades. This thesis will focus on the causes of the leakages and how to reduce leakages. As a result of the thesis, the theory of leakage reduction will be implemented in Nedre Eiker municipality, to produce a strategy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLekkasjereduksjon på vanndistribusjonsnett : strategi for Nedre Eiker kommunenb_NO
dc.title.alternativeLeakage strategy in water distribution : strategy for Nedre Eiker municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal