Show simple item record

dc.contributor.advisorBerlijn, Sonja Monica
dc.contributor.advisorSolberg, Kjetil
dc.contributor.authorStorhaug, Dag Stabell
dc.date.accessioned2018-05-30T08:45:31Z
dc.date.available2018-05-30T08:45:31Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499737
dc.description.abstractDirektoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har fått henvendelser med bekymringer om at spenningskvaliteten i lavspenningsnett forstyrres av småskala solcelleanlegg. Installasjon av nye private solcelleanlegg øker raskt i Norge, derfor er DSB bekymret for at samlet støy fra disse vil føre til forstyrrelser i nettet. Denne oppgaven beskriver en studie av spenningskvaliteten fra et solcelleanlegg tilkoblet et 230 V IT-nett. Studien er utført fordi DSB har behov for å finne ut om disse bekymringene er reelle. I første omgang ble det begått en litteraturstudie. Standarder og begrensinger på elektrisk støy både nasjonalt og internasjonalt ble undersøkt for å sette problemet i kontekst. Det ble undersøkt dokumenter om spenningskvalitetsproblemer i Norge og liknende forsøk som har blitt gjort andre steder i verden. I litteraturen ble det funnet at de største problemene som oppstår fra solcelleanlegg er spenningsflikker, harmoniske forstyrrelser og reaktiv effekt. I tilleg til det er det funnet at elektrisk støy er ekstra forstyrrende i norske strømnett fordi vi i hovedsak bruker nett uten nøytralleder som kan lede bort støy. Det har ikke blitt funnet andre forsøk av denne typen som har blitt gjort under norske forhold. Norske og internasjonale standarder for spenningskvalitet og solcelleanlegg brukes i denne oppgaven for å bestemme om målt spenningskvalitet er på et akseptabelt nivå. Oppgavens målinger ble foretatt med en spenningskvalitetsmåler som ble koblet opp på to ulike punkter ved et solcelleanlegg. De to målepunktene ble valgt for å se hvordan spenningsforstyrrelsene fra solcelleanlegget oppførte seg etter å ha blitt ledet over en distanse. Ett punkt like ved panelene og ett punkt 100 m unna i ledningslengde ved innkoblingspunktet med strømnettet. Det ble registrert harmoniske forstyrrelser, spenningsubalanse, frekvens, flikkerinnhold, transienter, aktiv- og reaktiv effekt i sommermånedene juli og august. Resultatene fra spenningskvalitetsmålingene ble satt i sammenheng med innstrålingsdata. Det ble vist fra resultatene at alle målte faktorer for spenningskvalitet lå under forskriftssatte grenser. De mest prominente resultatene var spenningsflikker, harmoniske spenninger og harmoniske strømmer. Av disse er det vist at de harmoniske spenningene ikke hadde sammenheng med solcelleanlegget, men hadde andre kilder utenfor anlegget. Flikker og harmoniske strømmer er emittert fra solcelleanlegget. Flikkermengden har en tydelig sammenheng med innstråling. I innkoblingspunktet med nettet var flikkermengden halvert og det var ikke mulig å finne igjen kurveformen til harmoniske forvrengninger på strømsignalet der. Det har ikke blitt registrert problematiske mengder av verken ubalanse, frekvensforskyving, reaktiv effekt eller transienter. Oppgavens hovedkonklusjon er at solcelleanlegg emitterer ikke-trivielle mengder med spenningsflikker og harmoniske strømmer, som vil kunne registreres i nærområdet som irriterende elektrisk støy. Spesielt vil dette kunne oppleves ved høy penetrering av solcelle-effekt. En anbefaling går ut til DSB om å undersøke flikker og interharmoniske spenninger fra solceller næremere enn denne oppgaven har gjort. Flikker i denne oppgaven har blitt målt med en oppløsning på 1 måling hvert 10. minutt, men det skjer antagelig store kortvarige flikkerkonsentrasjoner som ikke synes på målingene. Interharmoniske spenninger er interessant fordi det er med på å skape flikker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectEMCnb_NO
dc.subjectPVnb_NO
dc.subjectDSBnb_NO
dc.subjectSpenningskvalitetnb_NO
dc.subjectSolarnb_NO
dc.subjectSolcellernb_NO
dc.titleKartlegging av ledningsbundet støy fra solcellesystemer i norske lavspenningsnettnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Elektrotekniske fag: 540::Elkraft: 542nb_NO
dc.description.localcodeM-MRnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal