• Effekter av såmønster og sådybde 

   Elch, Susanne; Børresen, Trond (Research report, 1997-12-18)
   Hedmark Distriktshøgskole, Institutt for tekniske fag og Kvernland AS utviklet en direktesåmaskin. I sammenheng med denne nyutviklingen oppsto ønsket om å redusere antall sålabber pr. meter arbeidsbredde. Målet med denne ...
  • Virkning av ulik jordarbeiding på jordas bæreevne og smuldringsegenskaper 

   Elch, Susanne; Børresen, Trond (Research report, 1997-12-18)
   Målet med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan jordas bæreevne og smuldringsegenskaper var påvirket av ulik jordarbeidingspraksis i feltforsøk av langvarig karakter. Jordprøver ble tatt fra direktesådde og høstpløyde ...