Show simple item record

dc.contributor.advisorBergaust, Tore Edvard
dc.contributor.authorGrorud, Anniken Katrine
dc.coverage.spatialNorway, Bærumnb_NO
dc.date.accessioned2018-03-16T12:47:17Z
dc.date.available2018-03-16T12:47:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490882
dc.description.abstractLandskapsarkitekter utfører viktige oppgaver i å planlegge for på best mulig måte å ivareta og forbedre helse og livskvalitet i befolkningen. Livskvalitet avhenger av de godene mennesker får av økosystemtjenester. Økosystemtjenester er naturlige prosesser og er forutsetninger for mat, husly, rent vann og mye mer. Bonde er et av de første yrkene mennesker har hatt, i mange tilfeller et lavt ansett yrke, men en sjakkspiller sløser nødig bøndene sine. Grorud gård er et småbruk i Lommedalen, nord i Bærum. Gården har gjentatte ganger vært truet av ekspropriering, grunnet Bærums økende befolkning og behov for fasiliteter. Staten har på sin side mål om å bevare dyrket mark og øke Norges matproduksjon, men likevel bygges matjord ned hvert år. Om Norge skal bli mindre avhengig av matimport må dyrkbar jord verdsettes og ivaretas. For å oppnå dette må befolkningens verdier endres. Ønsket er å bevare gården som et grønt alternativ hvor flere er velkomne til å delta. Å bevare Grorud gård er kanskje en dråpe i havet i den store sammenheng, men nedbygging verden over truer matsikkerheten til en økende verdensbefolkning. Matjord, økosystemer og mennesker skal, gjennom helhetlig planlegging, ivaretas på måter som best kommer samfunnet til gode. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er at gårder i tettbygde strøk drives slik at lokalbefolkningen har mulighet for å delta ved å tilby forskjellige tjenester. En mulig driftsform er andelslandbruk/samvirkelag. I denne oppgaven har jeg jobbet med arealforvaltning med øyne både som landskapsarkitekt og bonde og vurdert muligheter for hvordan planlegge økologisk og sosialt for å sikre jord mot nedbygging når byen sprer seg. Forutsettningene for Grorud gård gjorde at jeg vurderte andelslandbruk som en løsningsorientert driftsform. Andelslandbruk er en driftmetode som lar flere personer regelimessig delta i jordbruket, dette er til fordel for dem selv da sosial dyrkningsaktivitet er svært helsebringende, men dette er også til fordel for landbruket i seg selv fordi flere føler eierskap og engasjement til å bevare jorda.nb_NO
dc.description.abstractLandscape architects have an important role, to their best ability, in preserving and improving the health and quality of life in communities. Life quality depends heavily on benefits gained from ecosystem services. Ecosystem services are natural processes which provide food, shelter, potable water and much more. Farming is one of the first professions developed. In many cases it is attributed to low status, however, it often forgotten the central role farming plays in sustaining civilization. Grorud farm is a smallholding in Lommedalen, Bærum. The farm has faced the threat of losing valuable land to expropriation as the population of Bærum increases. The state aims to maintain the croplands and increase food production, but will not stop the building development in these areas. To make Norway less dependent on importing food, the croplands need to be better valued and preserved. To accomplish this, people‘s attitudes towards agricultural land need to change. Preserving Grorud farm may seem insignificant but looking at the greater picture, this is a reality faced by farmers close to urban areas. The loss of these areas is threatening food security as the world population increases. Focusing on food security, ecosystem services and public health, this thesis seeks to find how society can benefit from comprehensive planning, where croplands, ecosystems and people are all being safeguarded. An important tool in accomplishing this is to adjust the managing of farms in urban or suburban areas to levels where the farms offer different services to give locals an opportunity to participate. One possibility is community assisted farming. In this thesis i have worked with land management from the perspective of a landscape architect as well as farmer, and considered possibilities of how to plan ecologically and socially to ensure cropland is preserved as the city spreads. Analysing the situation at Grorud farm drew me to the conclusion that community assisted farming was a viable option for my aims through this thesis. Through community assisted farming, participants can expect to see an improvement in their personal health as well as that of their community. Furthermore, this is also beneficial for farming as it encourages community involvement and a greater respect of the land which sustains them.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJordbruksforvaltningnb_NO
dc.subjectAndelslandbruknb_NO
dc.subjectFolkehelsenb_NO
dc.titleMorgendagens småbruk : en mulighetsstudie om forvaltning av Grorud gård i Bærumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal