Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugset, Anne Sigrid
dc.contributor.authorBerge, Erling
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-01-15T13:58:37Z
dc.date.available2018-01-15T13:58:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477606
dc.description.abstractDette notatet dokumenterer data innhentet gjennom en spørreundersøkelse våren 2012 i forbindelse prosjektet Gjeldende rett og lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune. I notatet gjøres det rede for datainnsamling, representativitet og datakvalitet for datasettet som foreligger etter undersøkelsen. Resultatene av undersøkelsen presenteres i vedlegg 8 i form av frekvenstabeller. Videre analyser og vurderinger knyttet til resultatene vil bli publisert i vitenskapelige artikler. Opplegget for undersøkelsen ble presentert på et internseminar ved Centre for Land Tenure Studies/ Institutt for landskapsplanlegging, UMB, 23. april 2012 og tentative resultater fra undersøkelsen ble presentert samme sted 23. november 2012. Prosjektet er finansiert gjennom Småforsk-midler fra Norges forskningsråd, samt egeninnsats og interne ressurser ved Institutt for landskapsplanlegging/Centre for Land Tenure Studies (CLTS), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Dette notatet gis også ut i publikasjonsserien til CLTS «CLTS Reports». Hytteeierforeningene på Holden og Fergeli, Malm Jeger- og fiskerforening, Styret for beite- og bruksberettigede i Follafoss og Fergeli allmenninger og Jegerregisteret har bidratt med adresselister som har gjort denne undersøkelsen mulig. Vi takker samarbeidspartnerne våre for godt og konstruktivt samarbeid. Resultater fra undersøkelsen brutt ned på medlemmer i de respektive foreningene er stilt til deres disposisjon som takk for hjelpen. Spørreundersøkelsen er designet av Anne Sigrid Haugset (TFoU) og Erling Berge (UMB/CLTS), og teknisk gjennomført av Anne Sigrid Haugset og Håkon Sivertsen ved TFoU. Notatet er skrevet av Anne Sigrid Haugset og Erling Berge.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesCLTS Report;2013:1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommunenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 2353nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 2353nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal