Show simple item record

dc.contributor.advisorMarchetti, Jorge Mario
dc.contributor.authorSchei, Martin Liplass
dc.date.accessioned2017-11-02T12:42:01Z
dc.date.available2017-11-02T12:42:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463720
dc.description.abstractMenneskeheten må slutte med å bruke fossile energikilder i så stor grad som i dag fordi de fossile kildene ikke fornyes raskt nok til å dekke dagens forbruk. Biodiesel er en energikilde som kan dekke en del av denne etterspørselen. Tradisjonelt sett har matoljer vært brukt til å lage biodiesel, men disse burde brukes til mat ifølge Haines og Van Gerpen (Haines & Van Gerpen 2014). Jojoba olje er ikke en slik matolje, og er derfor bedre egnet til biodieselproduksjon. Katalysatoren er også viktig når det kommer til biodieselproduksjon. Denne studien tok for seg biodieselproduksjon fra Jojoba olje og etanol med kalsiumglyseroksid som katalysator. Kalsinert eggeskall ble brukt til å fremstille katalysatoren. Høyere andel katalysator gav mer biodiesel fortere, det samme gjorde høyere temperatur.nb_NO
dc.description.abstractMankind must limit its use of fossil fuels to much less than what is used today, because the supply does not replenish itself at a rate close to what we demand. Biodiesel is an energy source that could cover some of this demand. Traditionally edible oils have been used to produce biodiesel, but such oils should be used for food according to Haines and Van Gerpen (Haines & Van Gerpen 2014). Jojoba oil is not a such edible oil, thus it’s more suitable for biodiesel production. The catalyst is also important when it comes to biodiesel production. This study investigated biodiesel production from Jojoba oil, ethanol and calcium glyseroxide as a catalyst. Calcinated egg shells were used to produce the catalyst. A higher proportion catalyst gave more biodiesel faster, the same applies to a higher reaction temperature.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJojobanb_NO
dc.subjectBiodieselnb_NO
dc.subjectEggnb_NO
dc.titleProduction of biodiesel from Jojoba Oil with calcium glyceoxide as catalystnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.description.localcodeM-MRnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal