Show simple item record

dc.contributor.advisorThiis, Thomas Kringlebotn
dc.contributor.authorTindeland, Trine Svendsen
dc.date.accessioned2017-11-01T14:13:59Z
dc.date.available2017-11-01T14:13:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463503
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler å finne en struktur på et innendørs veggpanel, som kan forbedre responsen til et rom ved å redusere etterklangstiden og øke absorpsjonsfaktoren. Oppgaven er gitt av Sagtun Høvleri i Spydeberg. Høvleriet har moderne utstyr, som gjør det mulig å enkelt produsere spesiell struktur på panelene. For å øke absorpsjonsfaktoren er det i oppgaven valgt strukturer med varierende dybde, slik at innkommende lydbølger diffunderer i dybdene. På denne måten mister lydbølgene energi, og lyden absorberes her. De tre strukturene valgt er forskjellige på den måten at de har ulik avstand mellom, og ulik høyde på, stolpene, samt at ett av testobjektene har kurvet dalbunn, mens de to andre har spisse vinkler. To av strukturene har også hulrom bak panelene, hvis hensikt er at varmeenergien skal forplantes. For å måle etterklangstid ble målinger gjort i klangrom hos Sintef Byggforsk i Oslo. Ut fra etterklangstid og absorpsjonsareal kan absropsjonsfaktor regnes ut. Ca 10 m2 av hvert panel ble lagt på betong, i henhold til krav i NS-EN ISO 354:2003. En lydkilde og en mikrofon var plassert i rommet, med ulike plasseringer, og det ble tatt 36 målinger av hver struktur. Av disse 36 målingene ble det regnet ut et aritmetisk gjennomsnitt for hver frekvens. Resultatet var altså etterklangstid og absorpsjonsfaktor for frekvenser i frekvensspekter 100-5000 Hz. Ett av panelene ble også bygget opp med en standard veggkonstruksjon bak, slik at det totalt ble fire testobjekt. Testobjekt 1 og 3, som ikke var bygget opp, viste ingen signifikante resultater for reduksjon av etterklangstid i forhold til referansemålingen eller krav gitt i NS-EN ISO 354:2003. Testobjekt 2 viste bedre resultater, men heller ikke her var resultatene tilfredsstillende. Ved utregning av absorpsjonsfaktor så man at testobjekt 2, både montert rett på betong og oppbygget, viste tilfredsstillende resultater, med absorpsjonsfaktor som kan sammenlignes med absorberende materialer. Testobjekt 2 kan alstå selges som et akustisk panel. Testobjekt 1 viste seg å ha veldig lav absorpsjonsfaktor, og kan selges som et relekterende panel. I forhold til salgspris på lignende panel på markedet, er produksjonskostnaden lav. Det koste heller ingenting å ha panelene på lager, da de produseres på bestilling. I forhold til alminnelige panel er prisen høy. Ser man på testobjekt 2, som har betydelig høyere absorpsjonsfaktor enn alminnelig panel, er avviket derimot ikke stort.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis involves developing a structure for an indoor wall panel that can improve a room’s sound response by reducing reverberation time and increasing the absorption factor. The assignment is written for Sagtun Hoevleri in Spydeberg. Their production facility has equipment that makes it possible to produce special structure on the panels. In order to increase the absorption factor, this task will look at chosen structures of varying depth, so that incoming sound waves diffuse in depths. In this way the sound waves lose energy and the sound is absorbed here. The three structures chosen are different in the way that they have different distances between posts, and also different heights on them. On of the structures also has curved valley bottoms while the other two have pointed angles. Two of the structures also have cavities behind the panels, whose purpose is to propagate the heat energy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLaboratoriemåling av nye typer akustiske panelnb_NO
dc.title.alternativeLaboratory measurements of new types of acoustic panelsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal