Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Anna
dc.contributor.authorStumlien, Maren Moseng
dc.date.accessioned2017-09-01T08:04:06Z
dc.date.available2017-09-01T08:04:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452669
dc.description.abstractDette er et fôringsforsøk med 12 jevngamle NRF-oksekalver, hvor hovedmålet er å produsere sunnere storfekjøtt. Denne oppgaven er en ren teorioppgave, da forsøket fortsetter med analyser og museforsøk videre. Forsøket er det første forsøket ved nye Senter for Husdyrforsøk, NMBU, Ås Gård. Oppgaven dreier seg i hovedsak om hvordan tilvekst hos oksene utvikler seg og kommer til å utvikle seg med 2 ulike fôringsopplegg. Fôringsoppleggene er ulike ved at halvparten av oksene får forsøkskraftfôr, men andre halvdelen får tildelt kontrollkraftfôr tilnærmet «vanlig kalvekraftfôr brukt i normal norsk oppdrett». Oksene får appetittfôring av grovfôr, 1.slått, og kraftfôrtildeling i en automat. Kraftfôrets innhold er konfidensielt, både forsøksfôret og kontrollfôret har hemmelige ingredienser. Det som er avslørt er at forsøksfôret inneholder mer omega-3, vitamin E og selen, som er de næringsstoffene som vil bli omtalt. Oksene blir veid kontinuerlig gjennom forsøket, og oppgaven bruker vekter for en periode på 2 måneder. Hypotesen er at det skal være mulig å produsere sunnere storfekjøtt, og samtidig være realistisk i forhold til produksjon av kraftfôr i Norge og økonomisk gevinst for bonden.nb_NO
dc.description.abstractThis is a feeding experiment with 12 NRF-calves, bulls, where the main ?? is to produce healthier beef. This master thesis is an theoretical assignment, because the experiment continues with further analyzes and a mouse experiment. This experiment is the first in the new “Senter for Husdyrforsøk”, NMBU, Ås Farm. The thesis is mainly about how growth in cattle is developing with two different feeding programs. There are two feeding programs, 6 and 6 calves. The two groups get different concentrates, one for this experiment and one that is similar regular concentrates(control). The bulls get free access of silage, and concentrate trough an automate with concentrated feeds. Concentrates contents is confidential, both samples have secret ingredients. The bulls are weighed continuously throughout the experiment. The hypothesis is that it should be possible to produce healthier beef, while being realistic in relation to the production of concentrate in Norway. We hope that we can produce red meat with a higher level of omega-3, selenium and vitamin E.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFôring av oksekalver med tanke på sunnere kjøttnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Fôring: 918nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal