Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNygård, Tor Anders
dc.contributor.authorRefvik, Håvard
dc.coverage.spatialÅs, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-03T12:49:13Z
dc.date.available2017-08-03T12:49:13Z
dc.date.issued2016-12-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449843
dc.description.abstractIn this thesis work has been done to validate the open-source CFD-software OpenFOAM ® and its additional package waves2Foam in two dimensions, by comparing vertical forces from waves and heave periods obtained numerically with experimental results. The aim of this validation process was to establish a foundation for further investigation in three dimensions, so that trustworthy simulations of a large torus at deep sea can be performed. By implementing waves from 5th order Stokes theory, scaled from well documented experiments, an acceptable mesh and setup was found after a series of grid dependency studies. For the heave test a similar grid dependency study was performed, showing that the numerical results followed the trend of the experimental results. Finally, a simulation of the same waves was done in three dimensions, measuring the forces and moments from waves on a halfway-submerged torus. This resulted in plots showing some of the expected disturbances from interference within the torus, as well as some very interesting pictures showing how interference cause the creation of a breaking wave within the torus.nb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgåva har det først vore arbeida for å validere CFD-programvara OpenFOAM® med tilhøyrande tilleggspakke waves2Foam i to dimensjonar. Dette har vore gjort ved å samanlikne vertikale krefter frå bølgjer og eigenperiode frå dropptestar med eksperimentelle data. Målet med denne valideringsprosessen var å lage eit fundament for vidare undersøkingar i tre dimensjonar, så pålitelege simuleringar av ein torus på djupt hav kunne bli utført. Ved å implementere bølgjer frå 5. ordens Stokes teori, skalert frå vel dokumenterte eksperimenter, vart eit nøyaktigheitsstudie utført for å finne eit akseptabelt domene for bølgjetestar. For dropptestar vart ei same type nøyaktigheitsstudie gjort, somviste at trenden i dei numeriske resultata følgde dei eksperimentelle tett. Til slutt vart ei simulering av bølgjer gjort i tre dimensjonar, med måling av krefter og moment frå bølgjer på ein halvvegs nedsenka torus. Dette resulterte i grafar kor den forventa forstyrringa frå interferens på innsida av torusen blir vist, i tillegg til nokre svært interessante bilete av korleis interferensen byggjer opp ei brytande bølgje på innsida av torusen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectCFDnb_NO
dc.subjectOpenFOAMnb_NO
dc.titleComputational Fluid Dynamic (CFD) Study Investigating Wave Loads on a Torus at Deep Seanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.description.localcodeM-MFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal