Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWold, Anne-Berit
dc.contributor.advisorHansen, Magnor Kåre
dc.contributor.advisorBengtsson, Gunnar B.
dc.contributor.advisorBorge, Grethe Iren A.
dc.contributor.advisorHagen, Sidsel Fiskaa
dc.contributor.authorRybarczyk-Plonska, Anna
dc.date.accessioned2017-07-06T13:15:25Z
dc.date.available2017-07-06T13:15:25Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.identifier.isbn978-82-575-1334-4
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448099
dc.description.abstractBroccoli (Brassica oleracea L. var. italica) belongs to Brassica vegetables, consumption of which has been shown to reduce the risk of several types of cancer and cardiovascular disease mortality in epidemiological studies. The health-promoting properties of broccoli have been attributed to high levels of bioactive compounds including vitamin C, flavonols and glucosinolates (GLS) in this vegetable. The contents of these compounds in broccoli at harvest are not only determined by pre-harvest factors but are further influenced by various postharvest factors on the way from producer to consumer. However, the effect of storage temperature on flavonols and GLS in particular is still not clear and little is known about how postharvest light influences vitamin C and GLS contents. Moreover, UV irradiation is considered as a tool for enhancing contents of bioactive compounds in fresh fruits and vegetables after harvest. However, little is known how temperature influences the outcome of postharvest light or UV-B radiation treatment. Therefore, the main purpose of the present study was to evaluate the effects of postharvest temperature, light and UV-B irradiation on the vitamin C, L-ascorbic acid (AA), dehydroascorbic acid (DHA), flavonols and GLS levels in broccoli flower buds in an experiment with multi-level design simulating mapped commercial storage conditions from harvest until consumer purchase. The contents of these compounds were examined in flower buds during pre-storage and storage of broccoli heads, representing refrigerated transport with wholesale distribution and retail, respectively. In addition, the GLS analysis was conducted for floret stalks of chosen samples and epidermal flavonols in flower buds of all broccoli heads were monitored during storage using non-destructive repeated measurements. Broccoli heads were pre-stored for 4 or 7 d at 0 or 4 °C in the dark and then stored for 3 d at 10 or 18 °C. During storage, the broccoli heads were exposed for 12 h per day to three different levels of visible light (13, 19 or 25 μmol m-2 s-1) or a combination of visible light (19 μmol m-2 s-1) and UV-B irradiation (20 kJ m-2 d-1), or they were stored in the dark. The vitamin C, AA, DHA, flavonols and GLS levels in broccoli flower buds were not significantly changed during pre-storage at both temperatures 0 °C or 4 °C for both 4 and 7 d. Moreover, the contents of flavonols and GLS were found to be in general stable, while vitamin C levels degraded as a function of increasing pre-storage period (PP), pre-storage temperature (PT) and storage temperature (ST) during storage at higher temperatures (10 °C or 18 °C). However, the levels of epidermal flavonols, monitored with non-destructive repeated measurements of the broccoli heads during storage, were observed to increase with prolonged PP and storage period. In addition, general linear model analysis revealed that PP and ST significantly influenced almost all GLS levels, except for 4-methoxyglucobrassicin in broccoli flower buds during storage. Higher levels of these compounds were found in broccoli pre-stored for 7 d than in those pre-stored for 4 d. The 4-hydroxyglucobrassicin content was increased after storage at 18 °C, while the levels of all other GLS were higher in flower buds of broccoli after storage at 10 °C than at 18 °C. Moreover, the effect of ST on aliphatic GLS in broccoli flower buds depended on PT and it was negligible for broccoli heads pre-stored at 4 °C but significant for those pre-stored at 0 °C. For flavonols the PP × PT interaction was found significant, with higher contents after storage observed for broccoli pre-stored shorter (4 d) at 4 °C and pre-stored longer (7 d) at 0 °C. In addition, the PP × ST interaction was found significant for vitamin C and DHA and to a minor extent for AA, indicating that the difference in contents of these compounds in flower buds of broccoli stored at 10 °C and at 18 °C depended on PP and was higher for broccoli pre-stored for 4 d. The DHA level and DHA/AA ratio were stable in flower buds of broccoli pre-stored for 7 d during storage but were increased in those pre-stored for 4 d. These findings suggest a shift in the ascorbate metabolism in broccoli flower buds during storage with its higher rate observed for broccoli pre-stored for shorter time. The radiation treatments significantly affected both quercetin content and epidermal flavonol levels in broccoli flower buds during storage, with the highest levels observed after a combination of visible light and UV-B irradiation treatment. However, the outcome of this postharvest treatment was influenced by a combination of factors including PP, PT and ST. The accumulation of epidermal flavonols upon UV-B exposure was initiated earlier in broccoli heads stored at higher temperature (18 °C), that is, already during the first day of storage. However, no effect of radiation treatments was found for vitamin C and GLS contents in broccoli flower buds during storage. In conclusion, the present study has shown that PP and PT influence the contents of vitamin C, flavonols and GLS during storage, which emphasise the importance of pre-storage treatment for both postharvest research and commercial industry. Moreover, the potential of UV-B irradiation combined with visible light to increase flavonol contents in broccoli flower buds during storage has also been demonstrated. These findings will hopefully contribute to improved postharvest handling procedures in order to preserve high contents of health-related compounds in broccoli.nb_NO
dc.description.abstractBrokkoli tilhører slekten Brassica som representerer mange viktige grønnsaker. Disse har i epidemiologiske undersøkelservist å kunne redusere risikoen for ulike typer kreft og redusere dødeligheten ved hjertekarsykdommer hos mennesker. De positive egenskapene hos brokkoli har blitt knyttet til bioaktive forbindelser som vitamin C, flavonoler og glukosinolater (GLS). Innholdet av disse påvirkes av en rekke faktorer før høsting, under lagring og gjennom distribusjonskjeden frem til forbruker. I dag er det fortsatt uklart hvordan temperatur og lys etter høsting påvirker innholdet av flavonoler, vitamin C og glukosinolater. UV stråling har blitt sett på som et potensielt middel for å kunne øke innholdet av bioaktive forbindelser i frukt og grønt etter høsting, til tross for at lite er kjent hvordan UV-B påvirker spesifikke forbindelser og hvor trolig temperaturen er viktig. Hensikten med denne studien var å evaluere effekten av temperatur, lys og UV-B etter høsting på innholdet av vitamin C, L-askobinsyre (AA), dehydroaskorbinsyre (DHA), flavonoler og glukosinolater i brokkoli knopper. Studien var designet som en fler-faktor studie og simulerte kommersiell distribusjon og omsetning av brokkoli fra høsting frem til forbruker. Innholdet av vitamin C, L-askobinsyre (AA), dehydroaskorbinsyre (DHA), flavonoler og glukosinolater ble analysert i knopper av brokkoli lagret under forhold tilsvarende distribusjon (pre-storage) og butikk (storage). Brokkoli ble lagret mørkt i 4 eller 7 dager ved 0 eller 4 °C (distribusjon) for deretter å bli overført til 10 eller 18 °C de påfølgende 3 dagene (butikk). I denne perioden ble grupper av brokkoli eksponert for tre ulike nivåer lys med hvite lysstoffrør (13, 19 or 25 μmol m-2 s-1) og en kombinasjon av lys (19 μmol m-2 s-1) og UV-B (20 kJ m-2 d-1) i 12 timer. En kontrollgruppe ble lagret i mørke. For utvalgte behandlinger ble i tillegg brokkoli stengler analysert for innhold av glukosinolater. Innhold av flavonoler i epidermis i brokkoli knopper, ble analysert ved hjelp av en ikke-destruktivt målemetode. Det ble ikke registrert endringer i innhold av vitamin C, AA, DHA, flavonoler og glukosinolater under distribusjon ved 0 eller 4 °C i 4 eller 7 dager. Generelt ble innholdet av flavonoler og glukosinolater funnet å være stabilt, mens vitamin C ble brutt ned som en følge av økende tid og temperatur under distribusjon, samt høyere temperatur i butikk (10 °C og 18 °C). Innholdet av flavonoler i epidermis, målt ikke-destruktivt gjennom hele perioden, økte med antall dager i distribusjonsleddet og i butikk. Ikke destruktive målinger viste at innholdet av flavonoler i epidermis økte med økende tid i distribusjon og butikk. Statistiske beregninger viste at antall dager i distribusjon og temperatur i butikk hadde en signifikant effekt på alle glukosinolater i brokkoli knopper med unntak av 4-metoxyglukobrassicin. Høyere nivåer av flavonoler og glukosinolater ble funnet i brokkoli med 7 dager i distribusjon. Innholdet av 4-metoxyglukobrassicin var høyere etter 3 dager ved 18 °C sammenlignet med 10 °C, mens for alle andre glukosinolater var nivået høyere ved 10 °C sammenlignet med 18 °C. For alifatiske glukosinolater var effekten av temperatur i butikk avhengig av temperaturen under distribusjon med ubetydelig effekt ved 4 °C, mens 0 °C ga en betydelig effekt. For flavonoider ble det funnet en signifikant sammenheng mellom antall dager og temperatur under distribusjon og innholdet av flavonoler de påfølgende dagene i butikk, da knopper av brokkoli med kortere tid i distribusjon, 4 dager ved 4 °C hadde høyere innhold sammenlignet med knopper av brokkoli etter 7 dager ved 0°C. I tillegg ble det funnet en signifikant sammenheng mellom antall dager i distribusjon og temperatur de påfølgende dagene i butikk for vitamin C og DHA og i mindre grad for AA. Dette indikerer at de observerte forskjellene i innhold mellom knopper av brokkoli oppbevart ved 10 °C og 18 °C er påvirket av antall dager i distribusjon da innholdet var høyere etter opphold i butikk for broccoli som hadde vært i distribusjon i 4 dager. Innholdet av DHA og DHA/AA forholdet var stabilt for brokkoli som hadde vært 7 dager i distribusjon, mens det ble observert høyere verdier for brokkoli med kortere distribusjonstid. Dette indikerer en endring i metabolismen av askorbat, der brokkoli med kortere distribusjonstid har en høyere metabolisme. Lys og UV-B påvirket innholdet av quercetin i brokkoli knopper og innholdet av flavonoler i epidermis, der de høyeste nivåene ble funnet for lys i kombinasjon med UV-B. Responsen på lys og UV-B var avhengig av antall dager og temperatur under distribusjon samt temperatur de påfølgende dagene i butikk. Akkumulering av flavonoler i epidermis i brokkoli knopper som en følge av UV-B eksponering ble initiert tidligere ved høyere temperatur (18 °C), det vil si allerede i løpet av den første dagen. Det ble ikke funnet noen effekt av lys og UV-B på innholdet av vitamin C eller glukosinolater. Denne studien har vist at antall dager i distribusjon og temperatur i denne perioden påvirker innholdet av vitamin C, flavonoler og glukosinolater i brokkoli den påfølgende perioden i butikk. Videre viser studien at UV-B i kombinasjon med lys har potensiale til å øke innholdet av flavonoler i brokkoli knopper. Disse resultatene gir viktig informasjon når det gjelder potensielle forbedringer innen håndtering av brokkoli i distribusjon og salg med tanke på å ivareta kvaliteten.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2016:05
dc.titleHealth-related compounds in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) as affected by postharvest temperature, light and UV-B irradiationnb_NO
dc.title.alternativeEffekt av temperatur, lys og UV-B på helserelaterte innholdsstoffer i brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica) etter høstingnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber1 b. (flere pag.)nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd, Foundation for Research Levy on Agricultural Products, Gartnerhallen SA, Bama Gruppen AS og COOP Norge AS: Project No. 185017nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel