• Ikkje-destruktive målemetodar på eple 

      Hauso, Ingvill (Master thesis, 2016-08-11)
      Rett haustetidspunkt er essensielt for å oppnå best mogeleg kvalitet i eple. For tidleg eller for sein hausting kan føre til lågare sensorisk kvalitet og kortare haldbarheitstid på lager. I dette forsøket vart det undersøkt ...