• Effekt av AH1 på dødfødsler og tidlig utrangering av kalv hos NRF 

      Storlien, Hanna (Master thesis, 2018)
      Genet AH1 ble oppdaget i 2014 på Canadisk Ayrshire og studien viste at dersom begge foreldre er bærere av AH1 kan det medføre dødfødsel. Formålet med denne studien var å undersøke om AH1 har negativ effekt på kalvingsegenskapene ...