• Tredjegrads energikjedeanalyse av hydrogenbiler 

      Maessen, Hendricus Cornelus Renier (Master thesis, 2022)
      Norge har som mål om å redusere utslippet av klimagasser med minst 50% i 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1990 (Miljøstatus, 2021b). Utslippet fra veitrafikken utgjør ca. 17% av utslippene i Norge i dag (Miljøstatus, ...